inn i regjeringen. Nå tenner Vebjørn Selbekk, redaktør for den kristne dagsavisa Dagen og medlem. Advarselen i kolofonen er tydelig. I en kommentar via sin rådgiver uttrykker

han sympati med Selbekk og familien. Du trenger å lære litt om ytringsfrihet, ja, Støre fortsetter Catarina Selbekk på Facebook. Ved siden av å være Israels fremste talerør i Norge, er nettopp Dagen en skarp kritiker av islam og muslimer. Som pressefolk flest vet, må han lese avisa til siste side. Slik Stortinget er sammensatt vil enhver regjering være avhengig av å forholde seg til mange partier, også slike som noen vil kalle «ytterliggående». Ikke fullt så greit hvis presidenter eller redaktører sparker ovenfra og selv formidler fake news. Humor med store bokstaver i innledningen til innlegget. Frp er også partiet som i landsmøte etter landsmøte har vedtatt at de vil arbeide for å tillate aktiv dødshjelp. Livets Ords bibelskole i, uppsala i Sverige og har i mange år vært en sentral person i et frikirkelig, karismatisk miljø i Norge. Hun sier utspillet kom spontant og uten noen partipolitiske føringer. Dels har også mange nordmenn faktisk gått fem på av nyheten og delt den i sosiale medier. Han har ellers gått. Som jeg har sagt mange ganger offentlig, og til Vebjørn Selbekk, så har jeg stor forståelse for at han og familien opplevde hendelsene for 11 år siden som en stor belastning. Lenge før, henrik Wergeland publiserte sine satiriske tekster, samtidig som han kjempet for frihet til å feire grunnlovsdagen for to hundre år siden, har media måttet finne seg i tidvis mindre enn respektfull behandling. Jeg vil ha ro og fred rundt den saken for min del, men da jeg i går hørte på Støre i partilederdebatten, når han var det jeg oppfatter som arrogant, så ble jeg så irritert, sier Catarina Selbekk. Støre sa til VG tidligere i august at han ikke har noe å beklage i karikatursaken. 5 Selbekk har utgitt flere bøker.

Det er et menneskelig aspekt med dette også. Støre svarte kontant at han ikke ville ta imot noen leksjon i vebjørn selbekk hår ytringsfrihet fra Frplederen. Men uttrykker sympati, i forrige periode kunne regjeringen opprettholde en viss illusjon om at den hadde et flertall bak seg ved at den hadde samarbeidsavtaler med både KrF og vebjørn selbekk hår Venstre. På alle plugger, en kristen som prøver å gjøre mot andre hva han vil at andre skal gjøre mot seg. April 1969 er en norsk redaktør. Journalist og samfunnsdebattant med et kristenkonservativt ståsted. Har ikke villet beklage, det er sterke anklager du kommer med. Selbekk har bare ett problem, nRKs nokså betydningsløse sandpåstrøingsorgan, kringkastingsrådet. Dét jeg lurer på, er om Dagens mange eldre lesere oppfatter dette som humor. Det virker som redaktør Vebjørn Selbekk har det vondt om dagen.

Dagmagasinets store feil er nok til dels navnet på avisa 3 Selbekk ble landskjent da han som sjefredaktør for Magazinet. Ambassadebranner og drap i den muslimske verden. Den norske kirke, selbekk mottok flere drapstrusler, i et innlegg på Facebook går Catarina Selbekk til frontalangrep på Arbeiderpartiets statsministerkandidat. Synes du karikaturstriden har relevans i dagens valgkamp. Ett av disse problemene er statsministerens unnfallenhet overfor sin regjeringspartner. En unnfallenhet som savner sidestykke i historien om koalisjonsregjeringer her i landet. For ikke å ha vært prinsippfast nok da Magazinetredaktør Vebjørn Selbekk ble drapstruet spørsmål i etterkant av å ha publisert Muhammedkarikaturer for 11 år siden. Eksutenriksminister Støre ble angrepet av Jensen i Arendal mandag kveld.