protesterte overfor Tyskland med den såkalte ubåtresolusjonen. Én-kronene ble kalt «bolsjevik» og to-kronene «rødgardist». Keilhau, Wilhelm : Det norske folks liv og historie gjennem tidene, bind. Kjelstadli, Knut

: Aschehougs Norgeshistorie, bind. Storbritannia, som kontrollerte havene, var tilbøyelig til å hevde en temmelig bred definisjon av hva som var kontrabande, til protester fra Norge og andre nøytrale land. Norge under første verdenskrig var nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Norge var først blitt selvstendig i 1905, men selv i de følgende årene hadde landet ikke egentlig ført noen selvstendig utenrikspolitikk. Britene hadde imidlertid også agenter i Norge, som førte kontroll med norske firmaer. Da lot regjeringen nøytralitetsvernet innkalle, og man la grunnlaget for regjeringens økonomiske politikk under krigen. I begynnelsen av 1915 innførte Tyskland sin sperring av Nordsjøen, mens Storbritannia på sin side innførte blokade av Tyskland. August måtte Norge gå med på en hemmelig fiskeavtale, som krevde at den norske regjeringen innførte eksportforbud for norsk fisk. Led skipsfarten enorme tap, for eksempel ble 68 norske skip senket bare i april. Flere av regjeringsmedlemmene var upopulære, særlig Lars Abrahamsen, som var tilhenger av alkoholforbud, målmannen Jørgen Løvland og provianteringsminister Oddmund Vik. Haugar Vestfold Kunstmuseum, er et kunstmuseum i Tønsberg med utstillinger av hovedsakelig norsk samtidskunst. Ekspansjonsperioden i industrien var over i 1917, bremset av den store råvaremangelen. Tyskerne var derfor meget interesserte i å kjøpe norsk fisk. Stortinget bevilget penger til kjøp av to nye panserskip, og våren 1914 ble tjenestetiden for de vernepliktige utvidet fra et halvt til ett. 14 Utover høsten dette året steg antallet senkede skip betraktelig. Vårt folks historie, bind viii. Statsminister, gunnar Knudsen, februar 1914. Kobbereksporten og kullforbudet rediger været asker rediger kilde I tillegg til fisk ønsket Tyskland å kjøpe norsk kobberkis og svovelkis, været asker som de trengte til ammunisjonsfabrikkene sine. Man så en første antydning til jobbetid tidlig i 1915, fulgt av en stille periode om sommeren, før jobbetiden virkelig tok seg opp utover høsten 1915 og vinteren 19151916. Familiefar.» 20 Varemangelen ble særlig ille under kullforbudet i januar 1917. Gunnar Knudsen som statsminister.

Først og fremst ved å true med å stanse tilførselen av kull og olje. Og for å dekke importen av raffinert kobber måtte norsk kis selges gjennom det britiskspanske selskapet Rio Tinto. Dels ved brevkort forespurt været hos Ødegaard. Juli 1916 denne notisen 21 Verdenskrigen førte i Norge til været en styrking av statsmakten. Men var til stor skade for forholdet til Tyskland. Og ønsket ikke å selge Norge råvarer som kunne komme Tyskland til gode. Mens eldre akademikere, embetsmenn og offiserer gjerne var knyttet til Tyskland. Men Storbritannia forsøkte snart å hindre dette salget. Museet ligger på en høyde midt i byen. Observer, sank imidlertid kursene på få dager.


Været asker

Tyske agenter ble mistenkt for å smykke norgeskart spionere på tyske handelsskip eller for regelrett sabotasje. Jernmalm, beskyttet av britiske militærskip, dermed kom kontrabandebestemmelsene og folkeretten signicat trondheim til å stå sentralt. Og hadde hele tiden Nils Claus Ihlen som utenriksminister. Kobber, for å sikre statfinansene ble det opptatt to dyre statslån i Storbritannia og i USA. Sukker, og rakk ikke tilbake til hovedstaden før sent. Kaffe, norge oppga da nærmest hele nøytralitetsvakten.

I 1917 og i 1918 var det store demonstrasjoner mot dyrtiden i Kristiania.Hvorlænge skal man vente paa det av provianteringsraadet bestilte sukker?Innhold, den tyske keiser, wilhelm II var ofte på besøk i Norge i årene før første verdenskrig.