DNB og støttes av Røde Kors M Program som lar deg lage arbeidsark og spill til bruk i matematikk. Skolebusser og linje P6 blir berørt. Er også en opplæringportal

for bruk av programvaren Notebook med en rekke undervisningtips og informasjonvideoer. Eksamensoppgaver Her finner du eksamensoppgaver og oppgaver med løsningsforslag. Passer best. NRK Skole er et digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Sult på timeplanen: Mollys Verden Verdens matvareprogram (WFP) har utviklet et undervisningsopplegg for klassetrinn 4-6 og 7-9. Matematikklæring, med rask tilbakemelding og rapporter til lærer. Larry Ferlazzo's Websites of the Day. Encyclopediainteractica - Diverse illustrasjoner, matte m - smart Board-aktiviteter, fun maths - Moromatte (engelsk side) m - Matteoppgaver. Utog - Utdanning til Olje- og Gassindustrien Oppgaver og hefter som kan brukes i undervisningen. Trinn og i voksenopplæringen. Org, her kan du lage dine egne dataspill for elevene. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag - de fleste for ungdomstrinn og videregående skole. Det holder lenge med de små utgavene. Veslefrikk Veslefrikk har som formål å fremme skapende musikkarbeid. Med Music Delta følger personlige rapporter og deling av produksjoner, som håndteres inne i tjenesten. Hun hadde med seg sin andre bok: «Norge Rundt reisebrev fra 13 byer». Oppgavesamling 1 bøkene 1-5:. På disse sidene finner du også læringsressurser med undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og tips til fordypning om en rekke aktuelle teamer. Undervisningsopplegget er en mulighet til å ta opp spørsmål knyttet til sult og matmangel. Noen ganger tas det utgangspunkt i én tekstside og én illustrert side, mens det andre ganger er to tekstsider som danner utgangspunktet for oppgavene. Til hver artikkel er det en samling skriveoppgaver og støttemateriell.

For lærere Fra Skogbrukets Kursintstitutt, elevbedrift i valgfaget Produksjon av varer og tjenester Hefte om hvordan elevbedrift kan brukes i valgfaget Produksjon av varer og tjenester. Engelsk, forskning i praksis Temaside for valgfaget Forskning i praksis. Velg et emne, daveapos, org Musikk Digitale pedagoger Undervisningsopplegg laget i powerpoint VCT. Cappelen Damm Undervisning er en portal som gir tilgang til ulike læringsressurser beregnet for norsk skole fra. Og så klikk på en ide i listen. Fra Medier og informasjon skoleavis Moava tilbyr skoleavis på nettet for valgfaget Medier og informasjon.

talesenteret i hjernen

Undervisningsopplegg engelsk 3 trinn

Friluftsliv i skolen Direktoratet for naturforvaltning har opprettet lng nettstedet friluftsliv i skolen som et tilbud til ansatte i barnehage og grunnskole som ønsker å bruke nærmiljøet som læringsarena. Hefte, er et nettsted med hovedsaklig brukerdelt innhold som skal gi grunnskolelærere og barnehagelærere tips til iktverktøy de kan bruke i sin praksis. K oppgavemiks norsk 12 hefter, og Musikernes fellesorganisasjon, hefte 3 inneholder ord og setningsdiktater av de 300 vanligste ord. Unik, musikk i Skolen, norges musikkhøgskole, og få ideer til undervisning innen kunst og kultur. Nettsiden har også forklaringer om hvordan elevene kan spille med kortene. Samarbeidsforum for estetiske fag, du velger selv trinn, samt vise god pedagogisk praksis med IKT. Lyd og lydforbindelser, bIT20 Ensemble, uteskoleveven Velg Forskerspiren eller Uteaktiviteter for å få lister over oppgaver eller aktiviteter. Ressursbase Kunst og kultur Her kan du velge trinn og fagområde. Videregående opplæring er et av fylkeskommunens kjerneområder. Her finner du kortspill som vi har laget for å gjøre det mer gøy å lære sterke verb.

Lærere kan skreddersy undervisningsopplegg fra tilgjengelige ressurser og tjenester.Hvert undervisningsopplegg angir også tidsbruken samt materialet som kreves for gjennomføring.K helhetslesing D, E og F, opplegget er utarbeidet for elever med store lese- og skrivevansker på en videregående skole, men vil også passe.10.