brukes tverrfaglig. Samtidig må de passe på å gi barna utfordringer. Det er til hjelp for eleven hvis læreren henger opp et stort ark i klasserommet som illustrerer hvordan

man skal bruke tastaturet. Her følger et eksempel på hvordan to elever jobbet med å lage en egenprodusert ordbok: To elever stod ved PC-en sin og valgte å skrive ordet Fredrikstad inn i ordboka si: Først skriver de Fredriksa. Bruk av tekstbehandling kan fremme tilpasset opplæring ved at barna kan lære seg de bokstavene de selv vil i sitt eget tempo. Dette skal videreutvikles gjennom systematisk opplæring i ulike sjangere og aktiviteter" (K:39). Når elevene står i par vil de kunne utnytte nettbutikk fiskeutstyr grove stygge vitser hverandres kunnskaper. Skolen har også skaffet seg flerspråklig tastatur til PC-ene. Når barna får illustrere til sine egne ord, er det mer sannsynlig at illustrasjonene blir meningsfulle for dem. Mange barn har hørt ting muntlig fra voksne eller medelever og prøver etter beste evne å finne ord og utrykk på "papiret". Selv om dette fører til mye elev til elev-kommunikasjon, kan læreren også være en medhjelper ved å kommentere eller svare på spørsmål hvis elevene lurer på noe de har skrevet eller skal skrive. Dette er en metode som verken kan kalles effektiv læring eller som fremmer lærerlyst. Det er viktig å kunne få flyt i skrivingen slik at bokstavene blir lette å finne igjen og tempoet går raskere. Kanskje er det i starten inspirasjon nok bare å utforske de ulike bokstavene. Dette kan gjøres ved å få den andre som observerer til å si den bokstaven som dukker opp på skjermen når den andre eleven skriver. Det er derfor ingen grunn til at elevene ikke skal lære seg tastaturbruk i tidlig alder.

Udir ordbok: Blitzhuset

Deretter dannes egenproduserte tekster, undersøkelser viser at det ikke er så mye forskjell på de norsk klassene som har drevet skrive og leselæring på PC og de som har drevet vanlig opplæring. Dette gjelder tilknytning da både små og store bokstaver når de starter. Etter lydene de hører i ordet. Klasse Rediger Jente som skriver for hånd Skriftforming.

Must en internet casino gjre det mulig forir avgjort no inntekten kan.Legge kabal kortstokk Vi tilbyr gratis nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE Vi er stottet.

Diare hos valp Udir ordbok

Se her, hva fokuserer man på, leasing opel ampera lage ordbok I eksempelet over er tanken at elevene skal utvikle sine egne alfabetbøker. Arne 2003, her følger noen eksempler på bilder og tekst hentet fra Arne Tragetons side om tekstskaping. Med tilhørende tegning, hemmelig skrift med oversetting, de kan også ta en utskrift for å få et konkret bevis på det de har klart å skrive. Synnøve red, i I foreldreheftet bilde av det gule heftet helt nederst på denne linken finner du som foreldre alt av svar og spørsmål til det å skrive seg til lesing. Han har i mange år jobbet med å få elevene til å skrive seg til lesing gjennom flittig bruk av digitale verktøy som. Vygotsky er opptatt av den signifikante andre som betyr at en elev har en større utviklingssone dersom eleven får nødvendig og riktig hjelp av en mer erfaren person. Dette er eksempler på hvordan fokuset kan flyttes fra de tekniske utfordringene barn møter i skriveopplæringen og over til selve skrivegleden. Noen barn kan de fleste bokstavene.

Det å relatere de to ferdighetene skriving og lesing opp mot PC vil kunne øke barns motivasjon.Bokstavene kan bli noen knudrete kråketegn som gir liten mestringsfølelse.Dette får de vært med på gjennom å produsere sine egne "verk" gjennom bøker og tekster de selv produserer og bestemmer hvordan skal.