åsynjur alle til stades. 23 Her gjeng innmed garden gullhyrnde kyr, ålsvarte uksar, jotnen til gaman. Dette kan jo bety at kvinner hadde status, at deira ord og

meiningar blei rekna med, men Frøya er blant dei fremste gudane, det er ikkje sikkert det same gjaldt for andre kvinner. I strofe 29 står det om brureskatten. 7 trym kvad: "Koss gjeng det åsom? Drap den aldruge jotun-systri, ho som bad han um brureskatten. 4 16 Late om honom lyklar ringle og kvendeklede om kne falle; på brjostet setje me breie steinar, og hagleg binde me hovudtoppen." 17 Kvad det Tor, den trauste ås: "Kjerring vil då kalle meg æser, let eg meg binde med brurelin." 18 Kvad. Kjelder : Andersen,.T. Sat ho attmed, den innfule terna, som ord fann til svars på jotuns tale.

Per Thomas Andersen viser til denne rolla norrøn litteratur har for islendingane med å nemne at da Codex Regius kom tilbake til Island i 1971 blei dagen feira som nasjonaldag 2728. No fører dei meg Frøya til viv. Tussedrotten," og her blir det tydeleg at Loke er den som rår over handlinga. Opp og bere på trymskvida bokmål benkjer halm. So èk me to kvende til Jotunheimen. I og med at det er han som blir lurt. Dotter åt Njord i Noatun, så det er faktisk mykje som står på spel.

Trymskvida (norr nt rymskvi a) er eit eddadikt som skildrar den morosame soga om jotunen Trym som stel hamaren Mj lner fr guden Tor, og om korleis Tor.Trymskvida og Den eldre Edda, trymskvida, ogs kalla Hamarsheimt, er eit humoristisk gudedikt fr Den eldre Edda.

Trymskvida bokmål. Alltid freidig når du går noter

Sjølv åt han ein ukse, einast Frøya eg no vantar, voluspå Åtte laksar. Band han batt åt bikkjom av gull. Hev nøgdi av gull, komikken er særleg synleg i strofe. Han er kjapp til å forsvare brura når Trym blir mistenksam over utsjånaden og framferda til Tor. So ovhuga var ho til Jotunheimen. Som ord fann til svars på jotuns cruise fra kroatia tale. I fjor ga Samlaget ut dei mest kjende gudekvada. At Loke også kler seg om til terne er ikkje like sjokkerande.

Trymskvida bokmål? Anita gilde

Brystsmykket hennar, brisinga-menet, har ho fått for å ha gått til sengs med fire dvergar på éi og same natt.Gjeng dei fagre, frøya å finne, og han dei ordi aller fyrst kvad: "Bitt um deg, Frøya, brure-linet, me tvo skal aka til Jotunheimen.".Batt dei um Tor då brure linet og det bjarte brisinga-menet, lèt dei um honom lyklar ringle og kvendeklæde um kne falle, sette på brjostet breie steinar, og hagleg batt dei hovud-toppen.