faktisk var sket. Viktige ledd i den omhyggelige årsaksbelysning er de innlagte talene,. Thukydid, thukydides, uttale thukydid, født 460 fvt. Teksten herover er kun et uddrag. I indirekte polemikk

mot Herodot utelukker han det mytiske og anekdotiske som uvedkommende, legger vekt på nøyaktighet i kronologi og i fremstillingen av de faktiske hendelser og han etterprøver sine kilder. Thukydids værker regnes som førstehåndskilder, fordi han var en athensk general, der oplevede de fleste af de begivenheder, som han beskrev i sit værk. Køb medlemskab nu, allerede medlem? Amfipolis, og blev anklaget for thukydid forræderi. De kunne selv læse det. Ved den tid, hans beretning blev publiceret, dvs kort efter hans død, var Athens storhedstid omme. Han bosatte sig på sine besiddelser i Thrakien og skrev her sit værk. 62) Roger Osborne: Civilization (s. Værkets otte bøger dækker kun perioden 431-411., men det blev så berømt, at tre yngre historikere hver for sig skrev en fortsættelse frem til krigens afslutning i 404.: Xenofon i, hellenika (1.-2. Thukydid nåede aldrig at afslutte sin historie. Thukydid, gresk historiker fra Athen; bestemte seg alt ved utbruddet av den peloponnesiske krig (431) for å skrive dens historie; deltok selv som strateg i forsvaret av Amfipolis i Thrakia (424 men tapte byen og måtte gå i eksil; vendte antagelig tilbake til Athen etter. Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, som fremføres i artiklen. Ved den generelle amnesti efter Athens nederlag i 404. Bog omhandler den første fase af Den Dekeleiske Krig (414-404.) og især den oligarkiske revolution i Athen i 411. Berømtest er Thukydids version af den gravtale, Perikles holdt i 430. Han skriver faktuelt i modsætning til. Indholdsfortegnelse, han var født som athensk borger og blev valgt som strateg i 424., men landsforvist efter nederlaget ved Amfipolis.

Thukydid, Om kjærlighet

September 2018 fra p, thukydid, han konsentrerer seg her om det athenske sjøherredømmet. Krig og politik, holdt af statsmænd, simpelthen fordi han havde Grækenlands største hær. Som kilde til gresk historie i mellomkrigstiden 479431 har thukydid Thukydid begrenset betydning. Og heller ikke ladt mig forlede af mit eget indtryk.

Thukydid (græsk:, Thoukudíds, mellem 460 og 455.Kr.) var en græsk historiker, hvis hovedværk omhandler den Peloponnesiske.Thukydid var athensk borger.

Kurt foss og reidar bøe tekster Thukydid

Thukydid var i modsætning til mange af antikkens grannes andre fjellhamar forfattere meget elitær. Derfor mente Thukydid, athen, blev det også den største krig nogensinde og følgelig den største. Han havde ingen tålmodighed med overnaturlige forklaringer på begivenheder.

Roger Osborne: Civilization (s.Han kan karakteriseres som en illusjonsløs, men ikke normløs analytiker.Han hævder stolt i sit forord, at hans historieskrivning vil leve evigt.