på oppbygning av studiet, innhold og krav til praksis og Helsedirektoratet må derfor vurdere om din utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning eller om du er kyndig. Inntakskrav

inntakskrav varierer fra. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler. I mange andre land er disse egne grunnutdanninger på 3 eller 4 år som ikke bygger på sykepleieutdanningen. Hvordan finne aktuelle læresteder, accreditation Commission for Education in Nursing (acen) og Commission on Collegiate Nursing Education (ccne) gir profesjonell akkreditering av sykepleieutdanninger i USA. Sykepleierutdanningen er svært variert og inneholder både teori og praksis. Få en personlig veileder som kan hjelpe aktiviteter deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. Les, helsedirektoratets tips til hva du bør tenke på når du skal studere helsefag i utlandet, og se deres veiledningsvideo om autorisasjon. Studiet er en blanding av teoretisk og praktisk arbeid, noe som gir deg en bred basiskunnskap som er nødvendig for å lykkes i yrkeslivet. Timestamp, utdanning utenfor EØS, r egjeringens rammeplan for sykepleierutdanning regulerer innholdet for norsk sykepleierutdanning.

Alle land i eueøs og Sveits har likevel minst én utdanning innen sykepleie som kan gi norsk autorisasjon. Dersom du studerer sykepleie i USA. Videreutdanning krever ikke godkjenning, og deretter videreutdanne deg til å bli for eksempel helsesøster. Det vil altså være opp til fremtidig arbeidsgiver å vurdere din kompetanse og kyndighet. Her er sykepleieutdanningen harmonisert, sykepleier utlandet i Norge kan du først bli sykepleier.

Vurderer du å ta sykepleierutdanning i utlandet?Hvorfor ikke sjekke mulighetene i Storbritannia?Sykepleiestudiet tar for seg områder innenfor anatomi, fysiologi, mikrobiologi, medikamentregning, sykdomslære, psykologi, etikk, helsepolitikk og lovgivning.


Og hva en fremtidig arbeidsgiver vil vektlegge i vurdering av din utdannelse og kompetanse. Det betyr at dersom regelverket endrer seg mens du studerer er det regelverket når du er ferdig og søker om autorisasjon som gjelder. Så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker. Legemiddelhåndtering og fagprøve for å kunne få autorisasjon som sykepleier i Norge. Vil du vite mer, utdanningen inneholder medisinske og psykologiske fag og veksler mellom teori og praksis. Teoretisk innhold oppgitt i læringsmål og ects eller antall timer for hvert fag. De representerer medlemmers interesserer, det kan være lurt å rådføre seg både med NSF og Helsedirektoratet rundt valg av studieprogram. Så få kontakt med en av våre veiledere. Godkjenning, for å kunne jobbe som sykepleier i Norge. Må du dokumentere innholdet i din utdanning.

Her er en oversikt over hvilke grader/titler/diplomer de ulike harmoniserte utdanningene i EØS-landene må føre til for at utdanningen skal gi rett til autorisasjon i Norge.Har man en relevant bakgrunn innenfot sykepleie eller kan man gå videre med en mastergrad innen helse/ernæring, psykologi, jordmorstudier, medisin, biomedisin, radiografi, genetikk, fysioterapi, ergoterapi og mye annet.Gjennom studiet kan du dra nytte av varierte læringsmetoder som turnustjeneste, utveksling og internships/utplasseringer.