Betzy Kjelsberg leder av det kvinnelige fabrikktilsynet. Det ble nå bestemt at to eller flere fabrikkinspektører skulle være kvinner. VGs kvinnejury har bestått av: Anne-Lise Seip (79), tidligere professor

i historie ved Universitetet i Oslo. Hun ble den første kvinnen som tok artium. Loven av 1842 ga kvinner rett til innenrikshandel, bare menn kunne drive utenrikshandel. Innhold, i Sverige ble stemmerett for skattebetalende kvinner innført med frihetstiden i 1718, men ble trukket været alanya tilbake i 1771. Med ekteskapsloven av 1918 var ektefellene likestilt ved skilsmisser. Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser. Saken var blitt reist av Fellesstyret for Arbeiderpartiets kvinneforeninger i 1917. Det ville bety at de uten noen innskrenkninger ville ha rett til å styre sin egen økonomi og til å inngå kontrakter. De hadde satset på økonomisk likestilling i ekteskapet. I 1915 p sprøyte ble De castbergske barnelover vedtatt. Ekteskapslovgivningen i de nordiske landene ble i ganske høy grad samordnet, men nye lover kom til litt ulik tid og med en del variasjoner.

Det første politiske systemet der kvinnelig stemmerett ble innført uten begrensninger. Særeie kunne opprettes gjennom ektepakt, loven, det ble også vedtatt lover som skulle sikre rettigheter og en bedre økonomi for ugifte mødre og barna deres. Enkelte lokalsamfunn i sveitsiske kantoner er kjent for frem til 1970tallet å ha tviholdt på skikken med at forsvarsindustri stemmegivning ble foretatt ved å løfte sverdet i opp i lufta.

Innf ringen av kvinnelig stemmerett.I Sverige ble stemmerett for skattebetalende kvinner innf rt med frihetstiden i 1718, men ble trukket tilbake i 1771.Det f rste stedet som innf rte kvinnelig stemmerett var New r ble det innf rt i 1776, men trukket tilbake i 1807.


Norsk tysk

Wais test norsk Stemmerett for kvinner i norge

Over så mange, de første, fordi så mange kvinner ble lærerinner. Norske Kvinners Nasjonalråd krevde revisjon av skilsmisselovgivningen. Viktige endringene i lovverket for å utvide kvinners rettigheter i Norge dreide seg om å skaffe kvinner mulighet til å brødfø seg selv. Bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Og i 1937 ble loven av 1918 endret. Så mange forskjellige liv og yrkesgrupper. For første gang deltok nå kvinner kollektivt i den offentlige debatten. Med Gina Krog sogndal som sentral pådriver og grunnlegger. Førte til en sterk vekst i andelen kvinner som var selvstendig næringsdrivende.

Dette var første gang kvinner var med på selve utformingen av lovene som gjaldt deres egne liv.Ekteskapsloven fra 1888 ble utilfredsstillende i det nye århundret.I 1903 kunne språkforskeren Clara Holst som den første kvinnen forsvare en doktoravhandling i Norge, og i 1912 ble Kristine Bonnevie den første kvinnelige professoren.