utenfor vår eller transportørens kontroll, slik som: Varslede trafikkforstyrrelser ved større arrangementer, festivaler eller andre begivenheter som berører trafikken i stor grad, for eksempel. Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av

privat bil i 2018 er 3,50 kroner per kilometer, uavhengig av kjørelengde. Kraftig snøfall, ras, flom eller særdeles glatt veibane). Refusjonen gjelder kun kilometergodtgjørelse etter Statens gjeldende satser, og dekker ikke passasjertillegg, bompenger eller parkering. Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2018 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Arbeidstakeren må også utstede en reiseregning til arbeidsgiveren. SØK reisegaranti HER, frister, for at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema senest 1 måned etter hendelsen. . Dette beløpet vil komme på toppen av den øvrige inntekten du har, og bli skattlagt med den marginalskatten du har. Kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Satsene for skattefrie satser tillegg for passasjer, bruk av tilhenger og skattefrie satser for andre transportmidler følger særavtalen. Rett til erstatning bortfaller dersom du har oppgitt uriktige opplysninger. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser. Poenget er at myndighetene skal kunne forsikre seg om at revisjonspliktige selskaper har skaffet seg revisor før selskapet blir registrert. På arbeidsgiverportalen finner du: Difis veiledningstjeneste svarer på spørsmål fra statlige arbeidsgivere. Da vil en del være skattefritt og en del bli å betrakte som lønn, avhengig av hvor mye du kjører. Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang til andre busslinjer på din reise. Klagen på beslutning skal sendes til Troms fylkestrafikk, og din sak blir da vurdert på nytt. Du kan også klage på utfallet. Firmabilordningen lønner seg ofte for de dyrere bilene, men kjører du langt vil kjøregodtgjørelse være det gunstigste. I praksis betyr det at man ved bruk av privat bil i jobbsammenheng skatter av de siste 60 ørene man får utbetalt per kilometer. Statens satser for bruk av egen bil er følgende i 2018: For inntil 10 000 kilometer: kr 4,10 per km over 10 000 kilometer: kr 3,45 per km elbil (ikke hybrid kr 4,20 per km, motorsykkel over 125 ccm: kr 2,9 5 per km, moped og motorsykkel. Skattefri kilometergodtgj relse ved bruk av privat bil er i 2018. 3,50 kroner per kilometer - uansett kj relengde. Skattefri sats gjelder ogs ved bruk av elbil. Statens satser for bruk av egen bil er f lgende i 2018 : For inntil 10 000 kilometer: kr 4,10 per km Over 10 000 kilometer: kr 3,45 per km Elbil (ikke hybrid.

Streik og lignende, arbeidstakere ansvarsforsikring bes kontakte egen arbeidsgiver ved spørsmål. Denne klagen skal rettes til hit. Ruteplanleggeren gir deg oversikt over blant annet bompenger og selvsagt kilometer og rute. Dersom ledig stilling hjemmefra du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det.

Klikk her for se oppdaterte satser for 2018 Statens sats for kj regodtgj relse forblir uendret p 4,10 kroner per kilometer i 2017, men den skattefrie.Her finner du informasjon om s ravtaler for reiser innenlands og utenlands p statens regning.

Vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje ogeller egen bil eller annen alternativ transport dersom du blir mer enn. Bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen. Historiske data, reiseavtalene ble behandlet i særskilt nemnd. Garantien gjelder ikke på ferger og hurtigbåter. Om alternativ transport ikke kan tilbys. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som helsemyndighetene mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den. I en villighetserklæring bekrefter revisor at hanhun tar på seg oppdraget med å utføre revisjon av et selskap. Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien. Hvis du trenger å beregne kjøregodtgjørelse eller se satsene fra tidligere år finner du oversikt over dette på Skatteetatens sider. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.