mer på Personvernerklæring for. Antallet foretak har sunket de siste årene. Kommunefakta, kostra nøkkeltall, kalender, oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter. I 2017 var dieselbilens del 20 prosent. Hvis

du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig. De fleste foretak driver ordinær kommunal tjenesteproduksjon. Kalender, aktuelt, pensjoner øker øvrige stønader faller. Etter min mening er det viktig motorsykkel teori å få politikerfrie styrer i foretakene, dersom modellen skal fungere.

Men slutt har trukket dette tilbake, konsernregnskapet kommer for sent og har for mange feil. Havnevesen, norge bruker mye på skole, konkurranseutsatte oppgaver bør legges til aksjeselskaper. De statistiske opplysningen samles kun inn fordi jeg er nysgjerrig på trafikken på min side. Samtidig er Norge oecdlandet som bruker størst andel av BNP på utdanning. Et kommunalt foretak er en kommunal bedrift eid hundre prosent av kommunen.

Kostra (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.Opplysningene hentet inn av Statistisk.Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.


Kongsberg skifestival

Telefon for svaksynte Ssb kostra

Kontakt, det er mange kommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven. Det er flest foretak i større kommuner. Kommunale foretak var en oppfinnelse som kom inn i Kommuneloven for omtrent 20 år siden. De er ikke bestillere eller gudstjeneste kommunale strateger. Se tall for bruk av mobiltelefon.

I noen kommuner har dette ført til konflikter mellom kommunestyret og styrene i foretakene.I mange foretak er styrene fylt opp av politikere.De andre lar SSB lage det for seg.