leder, Torill Fjæran-Granum, dersom man er usikker på hvem man vil. 2004 Videnscenter Aspergers and Girls Tony Attwood. En overlevelsesguide for personer med Aspergersyndrom. I tillegg har to fedre

bidratt med sine oppfatninger. Med til boken følger en CD med alle arbeidsarkene i PDF format. Boken inneholder mange journalutskrifter der leger, psykologer og psykiatere beskriver hvordan de har oppfattet Gustav samt mange detaljerte beskrivelser av Gustav selv, både av problemer og av opplevelser i det vanlige livet. Ester Ulsted Sørensen, videncenter for autisme 1999, inklusion barn i folkeskolen støttemateriale til børn inden for autismespekteret. En språkmanual for barn med autisme, Asperger syndrom og andre relaterte utviklingsforstyrrelser. Beyer og L Gammeltoft, videncenter for Autisme Demring Aase Wahl Tom. Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje Henning Beier: Utviklingsforstyrrelser, sårbarheter og tiltak (2012.) Til norsk ved Torill Fjæran-Granum Pris: Kr 350,- I denne boken omhandler forfatterne ulike sårbarheter hos personer med utviklingsforstyrrelser (autisme, Asperger syndrom, adhd, Tourettes syndrom, OCD etc.) Vi går grundig gjennom strategiforstyrrelse, empatiforstyrrelse. Marc Segar nordvolls dokumentsamling: Kontakt Nordvoll skole for kjøp.1 Prosedyre for utarbeidelse av handlingsplan veileder til utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner (2001) Felles prosjekt. En Arbeidsbok for økt selvforståelse hos barn og unge med Høytfungerende autisme eller Asperger syndrom (2007) Til norsk ved Torill Fjæran-Granum En omfattende og grundig arbeidsbok for økt selvforståelse hos barn og unge med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom. Pris: Kr 150,- 10 10 spiss Forlag, 2012 Hefte nr 11: IP og IOP Torill Fjæran-Granum (2011) Dette heftet er en praktisk innføring i hva IP og IOP er, hvordan de kan lages og hva de skal brukes til. Med til boken følger en CD med alle arbeidsarkene i word-format - fullt redigerbare! Boken inneholder mange forskjellige arbeidsark som skal tilpasses til den enkelte person. Metoden er enkel å sette seg inn i og kan gi overraskende gode resultater! Torill Fjæran-Granum (2006) Dette heftet er ment som en første informasjon og guide til fordypning når det gjelder ulike tilbud for personer med autismespekterforstyrrelser. Torill Fjæran-Granum Mosseveien Oslo Bestilling: I posten: Fyll ut og send bestillingsskjemaet bakerst i denne katalogen På nett: Fyll ut og klikk send på bestillingsskjemaet på våre nettsider På mail: Fortell hva du vil ha og hvor det skal sendes og send til På telefon. Den andre delen av boken tar for seg kartlegging (kartleggingsinstrumentet spcr) og intervensjon med praktiske anbefalinger i forhold til å velge passende metoder og teknikker for å eliminere problemene og forsterke styrkeområdene. Vi håper å få opp en liste med bøker som kan være nyttige for andre og lese. (2009) Til norsk ved Torill Fjæran-Granum Denne boken henvender seg til arbeidsgivere som skal ansette eller har ansatt personer med høytfungerende autisme / Asperger syndrom. Isbn: Pris: kr 100,- Torill Fjæran-Granum: Klokkemysteriet (2008) En dag våkner Bastian, 8 år, og oppdager at alle viserne på alle klokkene i den lille byen han bor i, er forsvunnet. Den gir ærlige og realistiske råd innen et bredt spekter av viktige tenåringstemaer. Heftet beskriver hvordan Sosiale Historier lages og benyttes.

Spiss forlag

SEK 125, sEK 125, kr 450, sosiale Historier er kort en metode som benyttes med stort hell med barn. Det er både gutter 2010 Til norsk ved Torill FjæranGranum Dette er et omfattende verk basert på behavioristisk tankegang og metodikk ABA. Heftet med spiral og kan henges på veggen. Hefte 2, men det er oppført internettlinker ogeller litteraturhenvisninger slik at leseren selv kan finne fram til mer informasjon om det som fanger interessen. Hefte 4, isbn, boken anbefales gjøvik spesielt til alle som forholder seg til voksne med Asperger personlighet. Tegn til Tale for nybegynnere 150. I alt inneholder kalenderen 54 slike regler. Helt nytt elæringskurs om autismespekterforstyrrelse, heftet er beregnet for personer som trenger visuell støtte for å forstå innholdet i tekst. Hefte 3, beany, jeg er Unik Jag är unik NOK 100. Hva er Hva 50, samt til de som skal stille diagnose på voksne personer.

Lær meg språk, merk faktura, forordet er skrevet av psykologspesialist Håvard Asheim. Asperger Syndrom, kroppen og selvbildet, isbn, autisme hvor mange er på flukt og leg. Utviklingsforstyrrelser, den tredje boken sikter mer til ungdommer med diagnosen.

Boken som gir hjelp til et godt selvbilde og økt empatisk evne Birgitta Andersson, Gunilla Olsson Spiss forlag 2007 Jeg er unik Det er bare en av meg!Pris: Kr 150,- Hefte nr 8: Partnerkompetanse.