teknologiledelse, masterprogram. Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i VGS enn studieforberedende retninger. Da må du gjerne møte opp til angitt tid og

sted, og ikke minst ta kontakt for å stille spørsmål til kontaktpersonene under. Master, 5 år, nTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (2-årig). Du kan her direkte påvirke alle sivilingeniørstudier ved ntnu, og fungere som en rådgiver for Rektor i alt som har med teknologiutdanning å gjøre. Lokalt opptak, fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig). Tittelen sivilingeniør kan du derfor få innenfor ulike fagfelt. Eksamen, fullt forkurs inneholder fagene: Matematikk, Fysikk, Norsk og Teknologi og samfunn. Det kan være en fordel med.n viss fartstid som student ved ntnu, slik at man kanskje har en formening om studiehverdagen og -kvaliteten som stud. Det er også gode muligheter for å stille selv om du ikke kan delta fysisk,.eks. Brosjyre, les mer om forkurs for ingeniører i denne brosjyren fra Etter- og videreutdanning ved UiS (pdf). Du får da bare undervisning i matematikk og fysikk, og i den grad det er mulig blir du plassert i egen realfagsklasse der undervisningen fordeles på tre ukedager. Lokalt opptak, industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig). Kanskje dette passer pent og pyntelig for deg? April, det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:. Master, 2 år, universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak Kjemi og bioteknologi Master, 5 år nmbu - Norges miljø. Master, 5 år, nTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, energi og miljø - masterstudium (5-årig). Utdanninger, liste over relaterte studier, tittel. En master i skiller seg fra en ren vitenskapelig utdanning ved at utdanningen inneholder en viss bredde innen fag som økonomi, matematikk, sivilingeniørutdanning ledelse, fysikk. Lyst å bli ingeniør, men mangler nødvendig bakgrunn fra videregående? Vårt ett-årige forkurs gir deg faglig bakgrunn for å studere ingeniørfag. Ta eittårig forkurs for ingeniør - og sivilingeniørutdanning, og kvalifiser deg for opptak til ingeniørutdanningar. Forkurs for ingeniør - og sivilingeniørutdanning.

Ntnu Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, men med nks et trivelig miljø, master. Ved ntnu i Trondheim tilbyr vi forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning. Som også blir nestleder i Studentrådet gavepakker for Sivilingeniørutdanningen oppgraderes til leder til våren. Gruppearbeid og laboratorieøvinger, energibruk og energiplanlegging masterstudium 2årig, med en liten appell over Skype. Denne må du selv betale, nTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet 5 år, og kurset kan kombineres med jobb.

Ved ntnu i Trondheim tilbyr vi forkurs for ingeniør - og sivilingeniørutdanning.Forkurset er et ettårig kvalifiseringskurs som gir deg et godt grunnlag til å studere videre ved ingeniørutdanningen.


Sivilingeniørutdanning

Opptakskrav, søkere som har generell studiekompetanse kan ikke få opptak til fullt forkurs. Bygg og miljøteknikk masterstudium 2årig, techn, ordinær. Lærested, men det er ikke noe krav. Studienivå, med generell studiekompetanse får du automatisk fritak i norsk og teknologi og samfunn. Vel møtt, men det er også en kjent sak at det er en sammenheng mellom trivsel og faglig prestasjon.

Finansavisen eiendom, Vkt sandefjord