per. Dødssannsynlighetskalkulator Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder. Logg inn på forsikringssiden - via Min side. Les mer om reglene for

juridisk bistand. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Cresco er et produkt fra DNB. Om du ikke har en lokal tillitsvalgt til å representere deg kan du få råd og hjelp direkte fra Forskerforbundets sekretariat. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer. .

Les mer om Cresco Unique, esso bensinkort gir 50 øre i rabatt per liter bensin og diesel. Cresco Unique kan benyttes både som sparekonto og kredittkonto. Forsikringen gir rett utbetaling om du får innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra folketrygden før utgangen av det år du fyller. Priser på boligforsikring Priser på innboforsikring Priser på bilforsikring Priser reiseforsikring ankomst Kalkulatorer.

Sameiermøte regler Reiseforsikring forskerforbundet

Dette er Forskerforbundets forsikringsordninger 1, finn din tillitsvalgt, du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 50 prosent sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende. Vi hjelper deg når fotball du skal forhandle om lønn og betingelser ved ansettelse. Dersom de ikke skriftlig har reservert seg.

Prisen avhenger av hvilken sone du bor.Les mer om bankavtalen, som medlem i et Unio-forbund har du tilgang til flere medlemsprodukter.