og lære dere å samarbeide på tvers av faggrensene. Iverksetter ikke tiltak (aksjoner). Reflekterer over samfunnsnytten av resultatet og drøfter hvordan det kan gi nytte for andre. Februar 2017

Sensurmøte. Hva som menes med aksjoner er definert i vurderingskriteriene. Begrunner valg av tiltakene, diskuterer effekter og vurderer tiltakene i ettertid. 1 Foto: Liliann Eidem Veiledning for studenter i Eksperter i team Våren 2017 Eksperter i team 2 Veiledning for studenter i Eksperter i team Våren 2017 3 Eksperter i team Kjære EiT-student Det du holder i nå er en veiledning for studenter i emnet Eksperter. Studentene fordeles til landsbyene ut fra sine prioriterte ønsker, behovet for fagkompetanse og antall plasser i landsbyen. Jeg har fått mer innblikk i de positive sidene ved meg selv, samtidig som jeg har fått mulighet til å jobbe med det som tidligere har vært vanskelig. Dersom prosessrapporten ofte inneholder formuleringer som eksempelvis «gruppa bestemte at» eller «gruppa syntes det var en god idé blir dynamikken mellom de enkelte medlemmene ikke synlig. Hvis krav om begrunnelse er framsatt, er klagefristen tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Refleksjonsarbeidet gjøres sammen i gruppa, og det stimuleres av fasilitering, refleksjonsskriving, samspillsøvelser og tilbakemeldinger.

Prosjektarbeid en veiledning for studenter

EiTlederen og instituttlederen har sammen ansvar for å følge opp kvaliteten i undervisningen. Redegjør for og diskuterer hvordan arbeidet kan videreføres. Godkjenner ncis sesong 10 norge du at vi bruker cookies på nettsiden vår.

Ordbok nederlandsk norsk Prosjektarbeid en veiledning for studenter

maskin Men studentene står teoriprøve også fritt til å hente teori utenfor dette. EiTreferansegrupperapport Etter referansegruppemøtet har landsbylederen ansvar for at det fylles ut et skjema EiTreferansegrupperapport som alle signerer. Bruk refleksjonsboka Erfaring viser at studenter i EiT ofte synes at refleksjon er vanskelig. Liliann Eidem tilfeller, men gruppa må reflektere over hvorfor det er bra eller utfordrende. Trening i å gi og ta imot tilbakemeldinger er sentralt i EiT og kan være et godt utgangspunkt for å reflektere over egne og andres bidrag i gruppa.

Alle i gruppa må stå inne for samarbeidsavtalen ved at de signerer den.I tillegg kan læringsassistentene, undervisningsassistenten, en representant fra institutt/ fakultet og en representant fra EiT-staben forespørres om å delta.