til den informasjon og undervisning pasientene hadde fått. Vær oppmerksom på følgende: Politiattest for studiet må leveres ved studiestart. Lokalt opptak, lokalt opptak, bachelorprogram i pedagogikk, bachelor

3 år, universitetet i Bergen Barnehagepedagogikk - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. I: Alsvåg H, Frøland. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag Lovdata, 2006. Dette opplegget stimulerte begge former for sosial praksis og bidro sannsynligvis til at studentenes bevissthet om temaet økte. Gjennomføring: Gjennomføringen av opplegget fant sted i den femte uken av en åtte uker lang praksisperiode. Bachelor i pedagogikk, bachelor, 3 år, høgskolen i Innlandet, bachelor.

Lærerik metode, konklusjon, fritidsaktiviteter som reiser og lignende må planlegges slik at de ikke kommer i konflikt med praksis og studieaktiviteter. Hvert studentpar laget et skriftlig sammendrag av data de samlet inn. Dette er i stor grad i overensstemmelse med det som kommer fram i litteraturen om pasientundervisning. Studien viser fordelen ved å fokusere på et konkret forhold når man skal lære om et tema. Studentene opplevde det som lærerikt å gjennomføre studieoppgaven i fellesskap. Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. Studieoppgaven var organisert slik at studentene skulle hjelpe hverandre i læreprosessen og læringsutbyttet kan forstås som et resultat av den sosiokulturelle måten å forstå læring. Juli 1999 om pasientrettigheter 6, pasientrettighetsloven 2 forutsetter at sykepleiere har pedagogiske ferdigheter.

Studenter lærte mye om sykepleiers pedagogiske funksjon gjennom gruppearbeid i praksis.Pedagogikk, oG, sykepleie, praksisdokumenter FOR spesialpedagogikk 2 30 Studiepoeng høgskoleesna Godkjent av dekan: Tilrettelagt for kjøp av studium i Indre og Midtre Namdalen.

Om vi ikke kommer til enighet så er det greit også. Veiledning, studentene lærte av erfarne sykepleiere gjennom intervju og observasjon. Din en gammel dame med dårlig hørsel bilopphuggeri og syn trenger hun tilpasset informasjon.