rediger kilde Senterpartiet (Sp) ble stiftet i 1920 under navnet Bondepartiet, og fikk dagens navn i 1959. Spørsmål om valg og politiske partier. På Svalbard finnes ett lokalstyre som

tilsvarer kommunestyre på fastlandet. Arbeiderpartiet har alltid hatt sterke bånd til fagbevegelsen, og samarbeider tett med. Dette kan være forhandlinger mellom konkurrerende interesseorganisasjoner, eller mellom interesseorganisasjonene og staten. Stortinget er Norges parlament og vedtar dermed budsjett, lover og planer og retningslinjer for statens virksomhet og virkeområde. Krag, Claus, 2003: "The early unification of Norway." I Knut Helle (red. Kun 8 000 km er oppdyrket og 37 er skogkledd. Trenger referanse Bergfriheten innført i 1539 ga alle rett til å undersøke drivverdige mineraler ved muting. Christian Blom satte musikk til, og sangen var den alminnelige nasjonalsang til 1864, da den ble avløst av populære Ja, vi elsker.» Human Development Report, hdr. 123 Helse Norges helsevesen kan deles inn i primærhelsetjenesten, som hver enkelt kommune har ansvar for, og spesialisthelsetjenesten, som er underlagt fire regionalt kjøpe helseforetak. På 1800-tallet var det en oppblomstring av norsk litteratur. Bouvetøya i Sør-Atlanteren er derimot et norsk biland. Stemmeretten omfattet nesten halvparten av den myndige mannlige befolkningen. Lønnspolitikken i Norge har siden 1935 i stor grad vært overlatt til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Forhold mellom stat, fylkeskommune og kommune rediger rediger kilde Norge er delt inn i tre ulike forvaltningsnivåer; stat, fylkeskommune og kommune. 6 7 Erna Solbergs regjering består av statsminister Erna Solberg og 17 statsråder. Landsmøtet i Ap vedtok å søke medlemskap med 182 mot 106 stemmer. Det er flere grunner til at første ledd i navnet antas å angi himmelretningen nord: Former som Norweg er de eldste kjente, en person fra dette landet ble kalt normar, og nor rnn var adjektivet som var knyttet til landet. Norges geografiske midtpunkt ligger i Steinkjer. I 1978 ble Carl. Fylkeskommunene er etterlevninger av det som fra 1660-tallet til 1918 var kalt amt. Fastlandet inndeles gjerne i de fem landsdelene Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Utenom petroleumsvirksomheten utgjør bergverk en beskjeden del av Norges samlede økonomi. De seks andre partiene som kom over sperregrensa var Arbeiderpartiet (30.8 Høyre (26.8 Fremskrittspartiet (16.3 Kristelig Folkeparti (5.6 Senterpartiet (5.5) og Sosialistisk Venstreparti (4.1). Ml Norsk naturleksikon (1978),. På 1800-tallet ble statsstyret dominert av embetsmenn (universitetsutdannede jurister og prester, samt offiserer og i motsetning til de fleste europeiske land var ikke adelen dominerende.

Parlamentarisme enkelt forklart

Quot; antall fagorganiserte og organisasjonsgrad i Norge. I motsetning til de fleste andre partier har ikke MDG en partileder. The early unification of Norway, til havs har Norge parlamentarisme enkelt forklart delelinjer med Sverige. Sund, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.

Det finnes mange definisjoner og variasjoner av begrepet demokrati, og det er ikke enkelt kalle verken den ene eller den andre definisjonen for riktig eller dekkende.Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.Siden 1814 har landet hatt en demokratisk statsforfatning i henhold.

Parlamentarisme enkelt forklart

I Arnold Dalen red, c Men er enkelt i likhet med Jan Mayen en del av kongeriket. Preget av samtidens rådende romantiske kunstideal oppnådde en rekke norske kunstnere internasjonal berømmelse. De har derimot nasjonale talspersoner, og omtales formelt sett ikke som statsråder Øygruppen Svalbard er under norsk suverenitet med de begrensninger Svalbardtraktaten setter. Norges og Europas nordligste punkt på fastlandet ligger på Kinnarodden i Finnmark. Sju prosent av befolkningen er medlem av et politisk parti. Som for eksempel Adolph Tidemand, og forsøk på innblanding fra sentralt hold parlamentarisme blir sjelden godt mottatt.

Kongen, men nær sagt alle disse utøves i praksis nå av regjeringen.Gjedde har trolig blitt innført av munker i katolsk tid.«Sønner af Norge, dikt av Henrik Anker Bjerregaard, som 1820 vant konkurransen utlyst av Selskabet for Norges Vel om den beste nasjonalsang.