og vurdering. Mitchell og Larsons klassifikasjonsmodell for ledelsesteorier 19, figur. Del A i mal for jobbsamtaleskjema Formalia og introduksjon 102 Figur. Eksempel på tellekart 87 Figur. Eksempel på flytdiagram

for kjøttdeigproduksjon 62 Figur side 177 63 Tabell side 177 64 Tabell side (1) 65 Tabell side (2) 66 Tabell side (3) 67 Figur. Læringsutbytte, deltakerne på OPL-programmet utvikler sentral kompetanse for å utøve operativt lederskap på områdene: Ledelse. Bruk eksisterende kompetanse 74 Figur. Motivasjon, forutsetninger for læring og utvikling på arbeid. Kursavgift, kursavgift avtales mellom ntnu og virksomheten og virksomheten kan velge mellom to prismodeller : En timebasert rammeavtale, en fastprisavtale, med månedlig fakturering i programperioden (normalt over 15 måneder). Del D i mal for jobbsamtaleskjema oppsummering og konklusjon 105 Figur. Bruk av styringskort 77 Figur. Innholdet i en kontrollbeskrivelse 68 Figur. Instruksjonsplan 35 Tabell 36 Tabell B (1) 37 Tabell B (2) 38 Tabell B (3) 39 Tabell B (4) 40 Figur. Korrelasjon mellom kornmengde og avstand mellom radene 97 Figur. Den enkelte blir tryggere i rollen som leder for de medarbeidere som til daglig fremstiller, bearbeider, leverer, produserer, håndterer, kvalitetssikrer og kommuniserer produktene/tjenestene som virksomheten lever av, individuelt og som deltakere i et lederteam. Verdiskapere definert ved sine prosesser i en kjøttvirksomhet 100 Figur. OPL-programmet består av to kurs, hvert på 15 studiepoeng: Det forutsettes at kurs 1 er gjennomført før man starter på kurs. Prosessentrering 94 Tabell side 221 95 Figur. Kvalitetsplanlegging kundestyrt prosess i seks trinn 55 Tabell side 169 behrens (1) 56 Tabell side 169 (2) 57 Tabell side 172 58 Figur.

Operativt lederskap

Virksomhetsforståelse, oppsummering av kvalifikasjoner og kvalifikasjonsbehov 115 Figur. Hverdagslæring, ansvarskart kobling av verdikjede og beslutningskjede operativt 2 52 Figur. Eksempel på innholdsfortegnelse for jobbbok operativt 112 Figur. HKImålinger, oversikt over ledelse, del C i mal for jobbsamtaleskjema avdelingsspesifikk kompetanse 104 Figur. Figur, målgruppe, ledelse 13, den synlige og den usynlige fabrikken 73 Figur. Produksjonsprosesser er avhengige av læringsprosesser. Parsammenligning for å velge mellom ulike løsninger 83 Figur.


Del B i operativt lederskap mal for jobbsamtaleskjema felles virksomhetskompetanse 103 Figur. Prosedyre for jobbsamtale 113 Tabell side 249 114 Figur. Sak og relasjon 25, eksempel på tellekart benyttet i tjenesteproduksjon 88 Figur. Og dokumentasjon på dette må lastes opp ved registrering. Virksomhetsmodellen som prosessnettverk 41 Figur, sammenhengen mellom teoriområder og kapitler i boken. Figur, hovedtrinnene i forventningsavklaring mellom leverandør og kunde 72 Figur.