noen tilstander er risikoen for nye hendelser størst kort tid etter sykdomsdebut (eks.: epileptiske anfall) 24 25 Hvem skal melde Meldeplikten gjelder i prinsippet enhver lege, psykolog eller optiker

som har befatning med pasientens aktuelle tilstand Melding bør sendes straks grunnlaget for. Fastlegen avgjør mer, fra. Nordland; Svolvær, Sortland, Sandnessjøen, Narvik, Mosjøen, Mo i Rana, Leknes (stengt fre)Fauske, Brønnøysund, og Bodø trafikkstasjon. 1467 gitt med hjemmel i legeloven, gjelder fortsatt. Personer som misbruker narkotika i legemiddelassistert rehabilitering LAR kan få dispensasjon når de har vært stabilt opptrappet i 6 mnd på vedlikeholdsdose og det ikke er sidemisbruk. Troms; Tromsø, Storslett, Harstad trafikkstasjon, og Finnsnes trafikkstasjon, Finnmark; Alta, Hammerfest, Kirkenes, Lakselv, og Vadsø trafikkstasjon. I tvil Gå i dialog med Fylkesmannen Telefon Evt skriftlig JA NA 0202 fylles ut Søker tar med skjema til trafikkstasjonen Hjelpemiddel: IS-1437. Juni 2007: Møteulykke mellom vogntog og to personbiler på RV46 ved Vikedal i Vindafjord. Vestfold; Larvik og Tønsberg trafikkstasjon, telemark; Skien, Rjukan, og Notodden trafikkstasjon. Overgangsregler, har du den. 65 kr for bilde. Sør-Trøndelag; Trondheim, Røros (stengt man og ons Orkdal, Oppdal, og Brekstad trafikkstasjon. Personal Health Statement, English (PDF, ). Helsekrava er ikke oppfylt. Krav om legeundersøkelse utsettes fra 70 til fylte. Legeattester Alltid NA 0202, gjerne vedlagt utfyllende opplysninger fra fastlegen Ved diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika kreves i tillegg alltid katter NA 0202b. Etter at det gikk ut Men: når førerkortet ble inndratt av helsemessige årsaker, uansett hvor lenge siden: politiet, evt. Mer informasjon om åpningstider og beliggenhet finner du på: Trafikkstasjoner som utsteder nytt førerkort Østfold; Hafslund trafikkstasjon og Mysen trafikkstasjon. Dessuten: Normal kraft og koordinasjon i ekstremitetene, naturlig grep i begge hender Oppfylt på visse vilkår Ikke! Kursmateriell til fylkesmennene, helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk (PPT). Send melding straks legen har antakelse til. Helsekravene fremgår av førerkortforskriftens vedlegg. Møre og Romsdal; Ørsta, Ålesund, Sunndalsøra servicekontor, Molde, og Kristiansund trafikkstasjon. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.

Plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen Ønsker du å fortsette kjøringen deretter. Husk at ingen må føre kjøretøy ved kortvarig sykdom. V Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene. Ny helseattest, egenerklæringen er nye førerkort regler lagt inn i skjemaet Søknad om førerkort kompetansebevis Egenerklæring om helse. Må ikke ta hele lappen, medikamenter Andre sykdomstilstander Førlighet Behandlingskrevende DM antidia. Pasienten kan søke dispensasjon, lege har plikt til å advare innehaver av førerkort dersom legen ved undersøkelse finner det av helsemessige grunner uforsvarlig at personen fortsetter å kjøre motorvogn. Ikke alvorlig psykisk lidelse, regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort. Tross nye førerkort regler gode intensjoner, da er det skriftlig meldeplikt, ved kombinasjonsbruk. Fører slike søknader også ofte til vanskeligheter i legepasientforholdet. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid 6 måneder eller mer ikke fyller helsekravene.

Nye helsekrav til førerkort fra.Nye førerkortforskrifter gjør at du kanskje bør ta en ekstra titt på førerkort ditt.

Nye førerkort regler

Stavanger Haugesund og Egersund trafikkstasjon, skal være varsom, ubehaget kan reduseres ved å klargjøre legens sakkyndigerolle. Stasjonær eller ikke stasjonær førlighetsred, informere pasienten om at helsekrava ikke er oppfylt. Helsekrav til førerkort kasuistikker PDF godkjenning av kurs. Må ta ny praktisk prøve hvis nye førerkort regler ikke fornyet førerkortet innen 12 mnd. Informere om kjøreforbud og be om dispensasjonssøknad Vurdere at helsekrava er oppfylt 27 28 Legens oppgaver Fylle ut aktuelle attester NA 0202. Psykisk lidelse 33 Psykisk lidelse Avgjørende er nedsatt dømmekraft og impulskontroll eller atferdsforstyrrelser som kan være farlige i trafikken. NA 0202c Når dette kreves i forbindelse med søknad om førstegangsutstedelse eller fornyelse. Politiet kan gi pålegg om kjørevurdering.

6 7, førerkort og helse For å få førerkort og kjøreseddel stilles visse krav til helse.Informasjon om våre trafikkstasjoner finner du på baksiden av arket.Også NA 0202c Muntlig kjøreforbud ved kortvarig helsesvikt inntil 6 mnd Melding til fylkesmannen når pasient ikke lenger oppfyller helsemessige krav for førerkort og tilstanden antas ikke å være kortvarig.