alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling. Erstattes av: NS 3940 :2012 Check Gyldig. Pris: NOK 728,00 (eks. Mva) NOK 910,00 (ink. Inkludert i: NS

ICS 91 - Bygningsmaterialer. Norsk Standard 3940:2012 (. NS 3940 :2012) som definerer de forskjellige arealtypene og forteller hva som skal måles og hvordan. NS 3940 har i en årrekke vært retningsgivende for areal- og volumberegninger av bygninger. Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med. Bebygd areal beregnes etter Norsk Standard. NS - 3940, areal- og volumberegninger av bygninger, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget. 6.1.8 Arealmåling av bygning. NS 3940 :2012) danner grunnlaget for arealberegning av bygninger i matrikkelen. Arealer for en bruksenhet. En bygningsdel er etter. NS 3940 måleverdig når den oppfyller følgende krav: Den har fri høyde over gulv på minst.9m i en bredde på minst.6m, Del med. Areal- og volumberegning av bygninger utføres etter. Arealet av et rom, en bruksenhet eller et plan angis i m 2 med én desimal. NS 3940 :2012 (Areal- og volumberegning av bygninger Bruk. Ved motstrid mellom, nS 3940 :2012 og Takstbransjens retningslinjer ved).

Innvendige søyler, entrepriserett 2012, bruksareal BRA er areal innenfor omsluttende vegger. Målereglene er enklere, arealet for en bygning angis i hele kvadratmeter. Ikke om det er godkjent for den aktuelle bruken eller oppført iht.

Konstruksjonsareal KA Arealet i golvnivå av alle vegger. Vinduer og andre nisjer i omsluttende vegger medregnes ikke. Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. Det kan meldes om flere betydelige endringer i den nye utgaven.

Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med en revisjon av standarden.Se også, romfunksjoner, Oppvarmet areal (OPA), Renholdt areal (REA) og, volumberegning av bygninger.