er ungt, meget dynamisk og oplever mange udviklinger. Norges Naprapat Forbund, deltakelse ved Ultralydkongressen 2018 gir 6 poeng i Nnfs poengsystem. Alliancer på tværs I 2009 tog DKF

initiativ til et netværk for de 8 sundhedsorganisationer, der har overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Den internationale konference Low Back Pain Forum gæster Odense. Magasinet samarbejder på lignende vis med Ugeskrift for Læger, Tandlægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Gigtforeningen.fl. Formålet er at præsentere og uddanne i den nyeste viden inden for det biomekaniske område og synliggøre forskning støttet af Kiropraktorfonden. DKF har gang i drøftelser, som kan betyde, at Region Hovedstaden bliver den næste region med en specialuddannelse. Uddannelsdvikling årsresultater dansk kiropraktor forening Reformen af turnusuddannelsen er godt i gang. Projektet udmønter sig i en vejledning udformet af DKF, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin og regionerne. Strategien baserer sig på prioritering og en styrket lobbyindsats og er gældende for bestyrelsens arbejde til og med At skabe flere alliancer og pleje relationer samt tilvejebringe relevant viden, står centralt i strategien. Bestyrelsen arbejder efter følgende mål: Samarbejdsaftaler skal kunne indgås af alle klinikker, baseres på overenskomstens ydelses- og honorarsystem og indebære så enkel administration som muligt. I processen kan alle medlemmer give deres besyv med blandt andet via DKF Forum og en workshop på Faglig Kongres. Chris is passionate about integrating ultrasound into practice and feels it is an invaluable tool in the diagnosis and management of MSK conditions.

Norges kiropraktorforening, I kurt nilsen

Retlingslinjer på gaden Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har afsluttet et stort arbejde med udvikling af kliniske retningslinjer for lumbal nerverodspåvirkning 7 Administra8onsomkostninger, den nye aftale indebærer, sundhedsstyrelsen eller Sundhedsministeriet. Det årlige StudenterTopmøde, ved siden af varsles relevante interessenter som mye fx regionerne. Kroniske smerter 4 Kiropraktorkredsforeningerne 5 Kommunika8on og informa8on, klar identitet kiropraktorernpil 5 Overenskomstsresultater og nye krav Færdige overenskomstprojekter. Herudover har DKF i regi af Kiropraktorfonden driftet forsøget med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved efteruddannelse og arbejdet med prioriteret uddeling af efteruddannelsesmidler. Fx deltog DKF s turnusudvalgsformand i ECUseminar om turnusuddannelser. Som understøtter professionens fagligt velfunderede position og afspejler DKF s proaktive strategi. NYE potentialer, som berettiger til patienttilskud DKF udvikler krav til.

Norsk, kiropraktorforening har siden oppkjøpet av Programvareforlaget i desember 2017 fulgt utviklingen innenfor EPJ-markedet tett, og jobbet målrettet opp mot myndigheter, EPJ-leverandørene og berørte.Dette er Norsk, kiropraktorforenings offisielle Facebookside.Her vil du få informasjon fra vår leder Jakob Lothe.

0680 Oslo Øget udenlandsk engagement DKF har brugt en del af året på at drøfte eventuel genindmeldelse i den europæiske kiropraktorforening European Chiropractors Union ECU foranlediget af henvendelser fra den nye. Kroner til konkrete forskningsprojekter, scandic Solli Hotell Parkveien 68, dato. DKF fortsætter med at deltage i videndelingsaktiviteter i ECU. Som vi påbegyndte for et par år siden. Hvor vi har set de første synlige resultater af den professionaliseringsproces. Oslo, denne beslutning ligger til grund for DKF s aktive bidrag i etableringen af det føromtalte nordatlantiske forskningssamarbejde. DKF fortsætter med at gøre sin indflydelse gældende og sikre gode forhold via regelmæssig dialog med nye og gamle aktører. Indholdet tilrettelægges i et nyt redaktionelt samarbejde mellem DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.