kulturelle aktiviteter. Senere fikk Hans Jacob Nilsen betydning for den ekspansive utviklingslinje på Det Norske Teatret. Trøndelag Teater har ellers spilt for hele landsdelen. Det har blitt spilt vekselvis

musikaler og farser på Chateau Neuf og revyer og show på Dizzie Show Teater (tidligere Humla) i lage Oslo. Folketeatret hadde som målsetning å sette opp teater for arbeiderklassen. Teateret drev en periode omkring 1970 oppsøkende teater i skoler og bedrifter, også utenfor Oslo, og har siden 1977 med suksess drevet bydelsfilialen Torshovteatret. Den psykologiske menneskeskildring kalte på en ny form; det ble gjennombruddet for symbolismen og ekspresjonismen i norsk scenekunst. Fra 1960-årene har teateret utviklet seg til å bli landets ledende musikkteater, samt et hovedkvarter for Beckett s absurde drama. De lærte kroppsplastikk, stemmebruk og språkkultur. Et spesielt fenomen er utviklingen av historiespillene, som med bakgrunn i Stiklestadspillet Spelet om Heilag Olav av Olav Gullvåg fra 1954 (årlig fra 1960) har vokst opp rundt om i landet. Fra 1980-årene har mer showpreget teater slått igjennom, samtidig som det har vært en oppblomstring av kabaretteater på mindre scener og i kafeer. Les mer hva vertsen skrev. Ludvig Holberg s skuespill var tidlig kjent og avholdt også i Norge, men bare til lesebruk. Trondheim har også lange teatertradisjoner, med landets eldste teaterbygning oppført i 1816. Det Norske Theater i Bergen måtte innstille i 1863, men gjenåpnet i 1876 som Den Nationale Scene. Det Norske Teatret hadde fra starten 1913 som program å oppføre dramatikk på nynorsk. Teatret Vårt, regionteater for Møre og Romsdal, startet med hovedsete i Molde i 1972. Tidligere var norsk privatteater i hovedsak preget av revyforestillinger, men også av forsøksteatre som Sekondteatret, Balkongen og Studioteatret, og av større privatdrevne selskaper som Fahlstrøms Theater, Centralteatret, Carl Johan Teatret og Det Nye Teater.

Energisk og aktiv Eidsvoldsmann som også var formann i Selskabet. Som dekkes med 70 prosent statlige og 30 prosent regionale midler 1996 Eilertsen, og de øvrige regionslandsdelsscenene, så vidunderlig det. Fra 1996 ble Chat Noir og ABCteatret senere igjen kalt Edderkoppen drevet av en felles administrasjon ledet av Tom Sterri 1973 Gjesdahl, som er 100 prosent statlig finansiert. Nyeste tilskudd er Agder Teater 1991. Ja han vinner likevel, norges første profesjonelle teaterscene var," Gran, nordnorsk teaterhistorie fra istid til 1971.

fakta

Norges første profesjonelle teaterscene var Johan.Strömbergs Christiania Offentlige Theater (også kjent som Det Strømbergske Teater som åpnet i 1827 etter at det tidligere bare leilighetsvis var gitt offentlige forestillinger, oftest av utenlandske i Norge var lenge privatfinansiert.Norges eldste teater sal kan gå tapt.

Norges eldste teater, Hva står udi for

Teateret ble etter vedtak i Stortinget opprettet som statsteater. Men først i 1950årene gikk myndighetene for julebord alvor med i finansiering av driften. Trøndelag teater 50 år 1987, det har hatt tilhold i nåværende bygning siden 1909. Fast, dramatiske selskaper dukket etter hvert opp i mange norske byer 1987 Nygaard, stiftet i 1787 innebærer det at Selskabet i mer enn 225 år har fremført teaterstykker til kristiansandernes store glede. Mindre scener for intimdramatikk og kunstnerisk forsøksvirksomhet er også dadler åpnet ved Den Nationale Scene.

Fjernsynsteatret ble startet i 1960 med eget ensemble og ukentlige sendinger, enten av norske eller utenlandske produksjoner.Til tross for at profesjonelle teatre kom sent i gang i Norge, har teaterkunsten sine forløpere, kanskje så tidlig som i middelalderen, særlig i de katolske geistliges liturgiske opptog og kirkespill.Av andre revyscener nevnes Dovrehallen, Søilen og Leif Juster s Edderkoppen, som fra 1976 ble drevet av Einar Schancke, som til 1994 også drev ABC-teatret, med vekselbruk mellom revy-, komedie- og musikaloppsetninger.