meste var oppe i 30 000 soldater. April, i Gråbeinhølet og Mørkedalen. En del tyskerjenter ble utsatt for skamklipping og lignende behandling av allmuen, når slike overgrep ble anmeldt

til politiet ble saken henlagt. Det norske fastlandet var ikke involvert i regulære krigshandlinger etter at norske styrker kapitulerte i juni 1940. I sjalu fangenskap i Tyskland og Polen døde 1210 nordmenn, av disse 610 norske jøder. «1940: Statsministeren og sekretæren». Oktober 2014, lest.10.14. De allierte forsøkte å spille på dette, ved å sette ut rykter om invasjon i Norge. Fra august 1941 var så godt som alle radioapparater beslaglagt, kun medlemmer av NS hadde etter det lov å ha radio. Disse fangene var ikke krigsfanger, slik som russerfangene, men dødsdømte. I tillegg var den tyske arbeidstjenesten og SS underlagt Terboven personlig, sammen med en Innsatsstab ( Einsatzstab ) som opprinnelig skulle bistå Nasjonal Samling i å bygge opp en partiorganisasjon etter tysk hva er cubakrisen mønster, men som etter hvert gikk over til å kontrollere NS' virksomhet Wilhelm. Dessuten føler det norske folk seg meget nært beslektet med de øvrige nordiske folk. 122 Tyske styrker rediger rediger kilde På sensommeren 1945 ble arbeidet med hjemsending av tyske soldater intensivert, men først sommeren 1946 ble de siste tyske soldatene internert i Norge sendt hjem. 136 Mange barn av tyske soldater og norske mødre krigsbarn opplevde også forfølgelse og diskriminering. Trenger referanse I 2013 avduket forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen et minnesmerke over krigsseilerne i Fredsparken i Risør. Oktober fulgte så Quisling-regjeringens lov om ekspropriasjon av alle jøders eiendom og det norske Statspolitiet fikk samtidig ordre fra sipo om å arrestere alle mannlige jøder. Bräuer mente også at Tyskland hadde fordel av et nøytralt Norge og at det var lettere å frakte jernmalm langs kysten om Norge var nøytralt enn om kysten skulle erobres og holdes med militærmakt. Jugoslavene ble fra starten av holdt i leirer kontrollert av SS som hadde karakter av rene utryddelsesleiere med utstrakt mishandling, drap og massehenrettelser. Elektrisitetslandet Norge Fra norsk vassdrags- elektrisitetsvesens historie. Etaten var i virksomhet i Finnmark frem til 1955. April møttes regjeringen i Victoria Terrasse. Verdenskrig : Sovjetiske krigsfanger: 15 500 (cirka) Jugoslaviske politiske fanger: 2 839 Det er registrert 11 500 tyske krigsgraver. Den tyske ledelsen gjorde det også kjent at hjemmestyrkene ble anerkjent som soldater etter folkeretten dersom de var i avdelinger på minst. April og Regjeringen vedtok etter kong Haakons sterke anbefaling på nytt å avvise det tyske ultimatum herunder kravet om å utnevne en regjering ledet av Vidkun Quisling. 12 I løpet av januar 1940 forliste minst 18 norske skip og over 200 mannskap omkom i Nordsjøen og Atlanterhavet, blant annet lasteskipet D/S «Bisp», flere ble torpedert av tyske ubåter. I stedet utnevnte Terboven konstituerte statsråder, uten Quisling, som skulle stå for den sivile administrasjonen av Norge fram til man kom fram til en mer permanent ordning. Ved krigens slutt hadde marinen en mannskapsstyrke på omkring 7 500. Men Norge nektet og truet med å slå igjen med alle midler.

Målet var gjenvinning av norsk selvstendighet gjennom fullstendig frigjøring fra tysk okkupasjon 25 Nygaardsvoldregjeringen vendte tilbake til Norge 32 Ikke bare hoteller i trondheim ble maten rasjonert. Slike påstander kan bli fjernet, altså, die vergessenen Haudegen. Med livet som innsats i krigstidens Norge. Det siste allierte bombetoktet i Europa var mot ubåthavnen i Kilbotn ved Harstad. Den norske regjeringen vågsøy ble informert, polske flyktninger og statsløse jøder, der Spiegel.


Norge under krigen

Regjeringen sendte i april anmodning til Sverige om militær støtte ved en tysk kapitulasjon. Her fra en matkø i Oslo Ønsket den britiske SOE en geriljaorganisasjon som blant skulle drive sabotasje mot okkupasjonsmakten. Enkeltpersoner ble deportert både under før og etter disse store transportene. Side 1317, pressen under krigen, kai Møllers trykkeri i Drammen produserte avisen Friheten og Alt for Norge fra 1944 der Peder Furubotn personlig skrev mye av stoffet. Og ut over sommeren 1945 ble de tyske styrkene sendt tilbake til Tyskland. Mai 1945, side, juni innledet Stortingets presidentskap forhandlinger med de tyske okkupasjonsmyndighetene som ønsket en norsk regjering som kunne inngå fredsavtale med Tyskland.