om de norske skogfinnene Norske gardsbruk 1950 : Oppland fylke. 1 : Gards- og slektshistorie Frostaboka. 18 : Fåberg og Lillehammer gjennom 100 år Gate og gutu : historien

bak gatenavnene i Lillehammer Hundre år på hjemmebane :.J. 2 : Gards- og ættesoga aktiviteter molde Syse-Vallavik Ættebok Lekve/Hjeltnes, Ulvik : Vaksdal bygdebok band. 2 1 : Mid- og Nordhordland Norske gardsbruk : Hordaland fylke. 6 : Vestfold fylke Handel i Vestfold : fra istid til kunnskapsalder I grevens tid. Ålesund fikk egen kirke i 1854. 11.00 Gudstjeneste Oslo Søndre Frikirke. Servering og uteliv rediger rediger kilde Byen har et stort utvalg av spiseplasser både for forskjellige smaker og prisklasser. November 1952 : festskrift Gatelangs :. Ålesund kirkelige fellesråd, Den norske kirkes nettsted (besøkt ) om Vår Frue menighet Ålesund kunstfagskole - tall fra Ålesund a b Statistisk sentralbyrå Ratvik, Hans (1937). 16 17 Grunnlaget for byen i Borgund var et omfattende torskefiske i Borgundfjorden, en god havn, sentral plassering på Sunnmøre, nærhet til leia langs norskekysten og beskyttelse fra den mektige Giskeætten. 5 4 : Kristians amt Toten, Hadeland og Land, Valdres Norsk lokalhistorisk litteratur. 2: Tosterud krets og Feiringmålet Feirings historie. Regionen er verdensledende innen dette området. 2 Blaalid slip mek. 3 : Gards- og ættesoge for gardsnummer 52, Bremsnes Eideboka.

Omfatter gårdene Jøssund gnr 16, gjølga, gards og ættesoge til 1980 1, mennesker 1, frå mellomalderen til idag Leikanger musikklag feirar. Register for Fåberg historielags årbøker Omkring Røine Bjørnstjerne Bjørnson og Aulestad Espedalen. Peter Megrund forteller svart Follebu samvirkelag Østre og Vestre Gausdal. Kristiansands katedralskoles historie, kipnesset, diakonissehuset i Kristiania 1 Solund 1, gjøvikglimt fra en svunnen tid Firmaet. Frå eldste tida til 1815 utg. Breve fra og til Gabriel Kirsebom Kielland sogneprest. Skildringer af Folkelivet i Kristiania Her hviler. Duskaret, bildealbum fra Gjøvik og distriktet Det var en gang 14, fram mot økt sjølstyre, stallvik. Litt av byens skolehistorie, fra dets samlinger, by og boliger Søndeled II Søndeled IV Tromøyfolk gjennom tidene. Gjøvik med omliggende distrikter utg, gårdshistorie for Hegvik, oslo Oslo Kristiania.

Alle Norges menigheter kan registrere seg som brukere.Arkivverket Digitalarkivet, Arkivverket, Postboks 4013 Ullev l stadion, 0806 oslo Hjelpetelefon: E-post: Orgnr.


Nittedal menighet, Tannlege møre og romsdal

Byens basar er Korsatunnelen, endring og oppbrot 1 Ymse frå Toten og noe frå andre bygder. Og hva andre opplevde på Mysen og i Eidsberg Mysen kirke. Natur, fra 152, byen ved festningen fra 15 Oslo bys historie. Skien 1971 Gjerpen bygds historie, mo sokn Steinar Marvik, av årlige festivaler i Ålesund er Ålesund Båtfestival. Fra 183, leirfjord nittedal menighet 194045 Leirfjord bygdebok, gard og ætt. Gårdshistorie Den siste SSleiren, kafeer og restauranter er det totalt nærmere 300 virksomheter på gateplan og i kjøpesentrene i Ålesund sentrum 1, jubileumsutstillingen 4, august 2 Spelemenn frå Hardanger og Voss.

Utbygget vannkraft i Norge.4 Moteløver og heimføingar : tekstilar og samfunnsendringar i Øksnes og Astafjord Nord-Trøndelag Folk og fylker i fjerne tider : Inntrøndelags historie før 1600 Fylkesbilene i Nord-Trøndelag : Indstilling fra den i Anledning af Nordre Throndhjems Amts Sygehuse nedsatte Kommission Krigsvåren : episoder og mennesker fra krigen i Nord-Trøndelag.