engelsk Fjellkjedefolding (orogenese) Geologi, fjellkjedefoldinger. Karakter: 5 (tredje år på videregående). Fakta om grunnstoffet svovel. Inneholder faktastoff om korrosjon på metaller. PowerPoint-presentasjon om "Menneskets påvirkning i miljøet for å

skape trygge leveforhold". Essay skrevet på nynorsk, astrofysikk, livssyklusen til en stjerne, kjerneprosessene, HR diagram, og Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov. Omhandler kapittel 7 - Fokus på karbohydrater i Eureka. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Klasse) Faktaoppgave skrevet på bokmål Hva er nordlys? Hvilken prosess burde vi bruke? Artikkel skrevet på bokmål, skapelsesberetninger i hinduismen og i vitenskapens navn.

Naturfag vgs: Tønsberg prosjektet

Eureka Notat skrevet som forberedelse til naturfagsprøve. Celleånding 124 sec 1 pageviews Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten. Faktaoppgave skrevet på bokmål Vdal og canyon Kort geografioppgave om Vdaler og canyon. Osmose og ATP, faktaoppgave skrevet på bokmål Mitt naturfag vgs grunnstoff. I tillegg finner du informasjon om fotosyntese.

Naturfag inngår som fagkrav til.Hvordan gjennomføres eksamen.

Naturfag vgs

Et framlegg om Isaac Newton i syk naturfag. Klasse, karakter, du er her skole emner teknologi og vitenskap. Faktaoppgave skrevet på bokmål Biology, vGS Temaoppgave skrevet på bokmål Metall Nikkel Prosjekt i natur og miljø om metallet nikkel. Sammendrag av pensum skrevet på bokmål Ernæring og helse naturfag bistand Sammendrag fra ernæring og helse fra Senit Naturfag. Faktaoppgave skrevet på bokmål Tellus, en gjennomgang av fisjon, fusjon og antimaterie. Stil om ein forvirra ungdom som har mange spørsmål om verda og korleis den vart til.