postnummer (4 siffer). Dette oppnår du ved å informere betaler om ditt iban-kontonummer og Nordeas Swift-adresse ndeanokk. "date_TO_from_error "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato ). Når du skal gjøre

en utenlandsbetaling i nettbanken trenger du mottakerens navn og adresse mottakerens iban i de land som bruker det mottakerens kontonummer og, bIC/swift når du ikke har iban valutasort og beløp. Beløp over.000 kr 100,00 kr 200,00, eU-betaling kr 20,00, lavverdibetaling (betinget eksistensialisme avtale med avsenderbank) kr 40,00, konsernoverførsel fra Nordea-bank kr 0,00. Kr.000 kr 50,00 kr 75,00. Kvittering, debet-/kreditmeldinger vedrørende utlandsbetalinger og hastebetalinger vil du motta som nettpost i Nettbanken. Vanlig betaling: 2-5 virkedager, hastebetaling: 1-2 virkedager (kan ta lenger tid avhengig av landet du skal betale til). Debetmeldinger for elektroniske utgående betalinger leveres bare til kunder som har avtale om dette. Kontonummeret du skrev inn stemmer ikke. "phone_error "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer). Ved flere meldinger fra/til samme avsender/mottaker, legges disse som en samleoppgave. "email_field_error "Skriv inn en gyldig e-postadresse. For pengeoverførsler mellom land i EU/EØS og enkelte andre europeiske land, må avsender ha mottakers iban (International Bank Account Number). Iban er ikke gyldig, iBAN-nummeret er ugyldig. Norsk iban består av 4 tegn pluss ditt eksisterende kontonummer i banken - til sammen 15 tegn. Hva lurer andre på? Velg en av bankene for å se priser. "text_field_error "Feltet må fylles. BIC/swift er bankens utenlandske kode eller adresse. Alternativet er i stedet å benytte digitale betalingsløsninger. Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer). Debetmelding er kr 10,00. Bestemmelsen gjelder også for innenlandsbetalinger i EUR. "account_field_error "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer). Betalinger til EU/EØS som ikke kvalifiserer vil bli avvist. Vår BIC er sptrno22. Dine fordeler med overførsel fra utland. Sjekk fra utlandet bør du bare akseptere unntaksvis, da det kan være forbundet med risiko, i tillegg til at det tar lengre tid før du får pengene. Amerikanske banker bruker Routingnumber, ABA eller FedWire som bankkode. Da blir det slik:.

Hvis du ønsker å kontrollere om iban er riktig. Resulttypeadvisor" tillegg til pris motta penger fra utlandet for overførsler. Rådgiver" aftercounttextplural" konsernoverførsel fra Nordeas avtalebanker. Lokalbanken har ikke tjenesten, eller velg i listen under," Alle" checkboxgrouperror" oppgaver som venter på deg" Ditt postnummer, velg land" vis mer informasjon" dropdownerror" Skriv inn et motta penger fra utlandet gyldig norsk mobilnummer 8 siffer"" finn ditt iban, sjekk. Kan du bruke, skriv inn kontonummeret ditt, bankremisse til mottaker. quot; bankkontor" beforecounttext" konto og betaling, kontant utbetaling. Resulttypebank" i papirformat er det vanlig å gruppere nummeret med et mellomrom mellom hvert fjerde tegn. Eller vil finne ditt eget iban.

For å kunne motta penger fra utlandet må du oppgi iban-nummeret ditt og korrekt.Swift-kode til avsender eller avsenderbank.

Motta penger fra utlandet

Hastebetaling, vanlig betaling, avvikling av utenlandssjekker, normalt samme virkedag. BICswift til utlandet den du skal betale til her. For å kunne motta betalinger fra utlandet gjennom oss. I utlandet nettbanken kan du på en trygg og sikker måte overføre penger til mottakers konto i utlandet.

Du kan motta penger fra utlandet på to måter; enten via overførsel eller utenlandssjekk.Har du ikke nettpost i Nettbank Bedrift, ta kontakt med Kundeservice.