stadig for å kunne individualisere behandlingen til hver enkelt pasient. I noen tilfeller fører prostatakreft til at det kommer blod i sædvæsken eller urinen. Kurs i bekkenbunnstrening for menn

foregår på forskjellige helseforetak rundt i landet. Alfablokkere er en type blodtrykkssenkende medisiner som virker avslappende på musklene i prostata slik at urinen renner lettere fra urinblæren til urinrøret. Etter behandling Konsekvenser av behandling og sykdom Både kirurgi, strålebehandling og hormonell behandling gir bivirkninger i forskjellig grad. Utbredelse og overlevelse Kreft i prostata er den kreftsykdommen som flest menn i Norge får. Godartet forstørret prostata blir omtalt som BPH- benign prostatahyperplasi eller luts- lower urinary tracts symptoms. Bruk kondom hvis partneren din kan bli gravid eller er gravid. Hvis du ikke er villig til å vente et par måneder å se om medikamentellbehandling hjelper, kan kirurgi være et raskere alternativ. Den regnes ikke som helbredelig behandling, men er livsforlengende. Kun menn har prostata. Nasjonale retningslinjer medisin prostata for prostatakreft anbefaler ikke et organisert screeningprogram for prostatakreft hos symptomfrie menn i dag. Noen antihistaminer og antidepressiva kan øke vannlatingsvansker. Årlig PSA-prøve bør i disse tilfellene gjøres fra 50-årsalderen eller helst 1015 år før yngste slektning med påvist prostatakreft fikk diagnosen. De fleste større sykehus har også sexologer. Dette kan vare i lang tid etter behandling er avsluttet. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Ofte vil tilbudene variere fra sykehus til sykehus avhengig av lokale tradisjoner og kunnskap. At yteevne og energinivå blir redusert kan også gå ut over seksuallivet. Kirurgen vil gi deg råd om hvilken type kirurgi som vil passe for deg. Transurethral vaporisation of the prostate (tuvp) bruker en sonde som varmer opp prostata med elektrisk strøm. Etter at du har tatt et av disse legemidlene i noen måneder, kan prostata bli om lag en tredjedel mindre. Strålebehandling brukes også kombinert med hormonbehandling og noen ganger kombinert med kirurgi. Ved moderate plager vil mange velge å leve med tilstanden uten spesifikk behandling. I noen tilfeller kan spredning til skjelettet gi skader på ryggsøylen og tap av førlighet, som igjen kan gi problemer med å kontrollere vannlating og avføring.

De kan også hindre sædutløsning ved sex du ejakulerer ikke når du får orgasme men dette kan gå over etter en stund. Helsenytt, norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, noen er i form av kurer som gis som infusjon på sykehus. Men det kan være ubehagelig å ta en slik prøve. Spør etter informasjon på sykehuset ditt. Pasienthåndboka, penger dersom du ønsker å ta en PSAprøve uten å ha symptomer på prostatakreft. Og ved hjelp av undersøkelsen styres biopsinålen mot disse svulstene når det skal tas vevsprøve. Oftest brukes legemidler eller kirurgi, og gis fem dager i uken i en periode over syv til åtte uker. PSA produseres både i godartede og ondartede prostataceller. Utvendig strålebehandling er den vanligste metoden.

Det er normalt at prostata vokser med alderen, og hos mange gir ikke dette problemer.Hos noen vil det gi vannlatingsproblemer, som kan variere fra dag til dag, og med tiden kan de tilta og bli plagsomme.


Symptomer, menn fra familier der tre eller flere nære slektninger har hatt sykdommen. Dette kan forårsake plager, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn emilie løvberg på legemidler. Vel halvparten av de som behandles med hormonpreparater plages med hetetokter.

Skriv ned på forhånd det du lurer.Symptomene dine bør begynne å bli bedre etter ca to til tre uker.