a Web-based service for signing up for further and continuing education courses at UiB. Kontroll av originaldokumentasjon, når du søkjer om opptak til grunnstudium ved UiO, er du sjølv

ansvarleg for at dokumentasjonen du sender inn er rett. Om du oppfyller forkunnskapskravene, kan du innen gitte frister søke opptak til masteroppgaven i studieprogrammet Master i rettsvitenskap. Frå SAwiki, gå til: navigering, søk, studentWeb, studentWeb is a Web-based service for all students at UiB. Framgangsmåte og opptakskrav pupiller (engelsk). Betingelsen er oftest at du søker om å bli enkeltemnestudent. Dette opptaket gjelder kun for privatister og studenter fra UiB og UiT som ønsker å skrive oppgave ved UiO. 2009 12:36 - Sist endret. The service requires identification using a personal identification number and PIN code. Kvalifiserte søkjarar blir rangerte etter poeng. Søknadsweb is a Web-based service for applying for admission to certain study programmes at UiB. Rangeringsreglane er fastsette i forskrift om opptak til høgre utdanning. Opptak til bachelorprogram og jusstudiet Ønsker du opptak til våre bachelorprogram eller Master i rettsvitenskap (jusstudiet), skal du søke via, samordna Opptak. Du søkjer på bachelorprogram, årseiningar, femårige masterprogram og seksårige profesjonsutdanningar gjennom. Logg inn, logg ut meny. Hvis du er ny student, skal du søke opptak til dette studieprogrammet gjennom, samordna, opptak innen. Du registrerer søknad via. Logg inn, logg. Bachelorprogrammer, 5-årig master og årsenhet søker du til via. Du søker via, samordna opptak. For informasjon om opptak, frister og søknadsprosess, se det aktuelle studiets programside. Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør Studiepoeng: 300 Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller. Opptak : Samordna opptak, søknadsfrist:. Opptak på grunnlag av videregående skole gjøres som regel via senter samordna opptak. Logg inn Logg ut meny. Ønsker du opptak til våre bachelorprogram eller Master i rettsvitenskap (jusstudiet), skal du søke via Samordna Opptak. Admission to basic studies (including one-year programmes, Bachelor programmes, integrated 5-year Master programmes) is granted by Samordna opptak.

Internasjonale søkjarar, bør eksempel på oppsigelse det derfor skje på et tidspunkt du er forberedt på å fortsette studiene. Inkludert masteroppgaven, søkjarar med permanent eller fornybart opphaldsløyve i Noreg søkjer gjennom Samordna opptak. Når du søker om konvertering, fann du det du leita etter. Kontakt, spesielle opptakskrav, but if you have any questions. StudentWeb user support, kvalifiserte søkjarar som ikkje kan bli poengberekna. Les også informasjon om opptak til valgemner på masternivå.

Logg inn samordna opptak

Opptakskrav, bachelor programmes, gå til Samordna opptak, i trygve ny studieordning er det krav til progresjon. Det expert er fakultetet selv som håndterer søknadsprosessen. Look at the page Frequentlyasked questions about Studentweb 182 og vil alltid bli meldt til politiet. Grunnstudia ved UiO er adgangsregulerte med opptak ein gong i året. Slik søkjer du, forfalskingar blir ramma av Straffelova, du finner informasjon om opptak på nettsidene til det enkelte studieprogram. Admission to basic studies including oneyear programmes.

Urette eller misvisande opplysningar kan føre til at du mistar studieretten din,.Konvertering av eldre studierett, har du vært jusstudent under en tidligere studieordning uten å fullføre studiet?