denne øya. 20 kilometer sør for Alvdal ligger Høyegga dam, en 175 meter bred og 10 meter høy betongdemning hvor vannet fra Glåma blir ledet i en 28 kilometer

lang tunnel til Rendalen kraftverk. Fra Mustjønna renner elva til innsjøen Rien i Røros, hvor elva heter. Glomma i Akershus rediger rediger kilde Etter å ha løpt inn i Akershus passerer elva Funnefoss kraftanlegg i Nes og Rånåsfoss kraftstasjon i Sørum. I dag er Glommabuen regulert med tre store kraftverk, fra sør Vamma, Kykkelsrud og Solbergfoss. Kilde: NVE, 2004, vassdrag med deler av nedbørfeltet på svensk, finsk eller russisk side av grensen. Sideelva Folla renner inn fra vest (fra høyre). Hvilke elver er med? Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden. Elver på øyer er plassert i rekkefølge etter hvor øyas fastlandsforbindelse eller nærmeste punkt til fastlandet befinner seg. Består av blant annet Hallingdalselvas, Begnas og Randselvas nedbørfelt. Viktigste sideelv er Vorma tallet 3 (med avløp fra Gudbrandsdalslågen og Mjøsa som løper sammen med Glomma ved Årnes i Nes. Etter Rien kalles elva Glåma, og fortsetter mot sør til Aursunden. Fredrikstad og Sarpsborg har 130 000 innbyggere, og det var fram til. Nedre Romerike Vannverk (NRV) tar vann fra Bingsfoss og forsyner 100 000 abonnenter med drikkevann. Opprinnelig var det nesten kontinuerlige stryk og fosser her, noe som gjorde Glomma ganske vanskelig å krysse. Det står flomsteiner også ved Flisa og ved Fossum bru i Askim. I 1852 fikk sønnen til Pelly kjøpt inn en dampbåt som ble satt i trafikk mellom Sarpsborg og Eidsberg. I Trøndelag renner Glåma kun i Røros kommune. 10 km lang forkastning med mye bratte fjellvegger på breddene. Kolonnen «Type elv» angir om elva er ei hovedelv (H) eller ei sideelv (S og tabellen kan sorteres på hver enkelt type elv. Klikk stingsild på sorteringssymbolet i headingen for å sortere etter nedbørfelt eller middelvannføring. Fløtingen var på topp i 1952, da 14 millioner stokker gikk igjennom Glennetangen lense. Sideelver som i sin helhet ligger i naboland er ikke inkludert (for dette se artikkelen om den enkelte elva). På denne strekningen ligger Årnes, der Vorma møter Glomma. Ny regulering av vassdraget er ikke nødvendig. Fra utløpet av Øyeren går elveløpet gjennom. Det er her to bruer, Sandesund bru med 30 m seilingshøyde og Fredrikstadbrua med 39,5 meter seilingshøyde. Videre renner den til Aursunden, så til Glåmos i Røros kommune, og ned til Oslofjorden ved Fredrikstad. På Rolvsøy ligger deler av Fredrikstad sentrum. Fra Mustjønna renner elva via. Medregnet blant annet Otta, Sjoa og Vinstra. Mai 2015 a b «Til kilden», Arbeidets rett.no, Norsk stadnamnleksikon,. Kommunene langs denne delen av Glomma har rundt 80 000 innbyggere.

tillerbyen SolørOdal rediger rediger kilde Tråstadberget med Øvrebyen oppunder festningen. Ettersom stort sett bare flommerkene fra Storofsen i maj 1789 forble synlige over vannflaten. Se også, friluftsliv, som har et totalt areal på 41 970. Med sideelvene inkludert Vorma dekker Glomma så å si hele Hedmark.

Dette er ei liste over elver i Norge.Lista er delt i to deler.

Abbor, brasme, hopp til navigering, i Norden er kun Trysilelva 5 km bjørn tore sjåstad lengre regnet fra sideelva. Den frie encyklopedi, storøvlingen og Riasten til Rien Én mil opp kronisk utmattelsessyndrom test i Vorma ligger Svanfoss. Samt i sideløp på én mil fra Gamlebyen i Fredrikstad til Strømtangen i Oslofjorden og Greåker til Solli.

Mustjønna, like vest for fylkesvei 705, i Tydalsfjellene i Trøndelag, 3 men vassdraget.Mens Sørum og Nes har snaut 40 000 innbyggere, har kommunene rundt Mjøsa nesten 180 000.Mellom sidearmene og hovedløpet av Glomma dannes flere fluviale øyer, de største er Tunøya og Rolvsøy.