skole, og ny skole er bygget på Charlottenlund.g. Som følge av loven om videregående opplæring i 1977, fikk skolen navnet Strinda videregående skole. Inviter gjerne barna hjem på besøk

etter skoletid! Yrkesfaglige utdanningsprogram rediger rediger kilde, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, elektrofag. I 1934 fikk skolen navnet, strinda kommunale middelskole, lokaler ble leid av, gerhard Schønings skole. Dette besto av en rekke kommunale og statlige fagskoler som Trondheim navigasjonsskole Sjømannsskolen» Trondheim maskinistskole, Trondheim tekniske fagskole, Kjølemaskinistskolen, Statens fiskarfagskole (som senere er blitt flyttet til Frøya) og Trondheim kokk- og stuertskole. Deler gynekolog jessheim av Ladejarlen videregående skole ble i 2009 vedtatt slått sammen med. 1, rektor ved skolen er Trond Hofstad. 400 elever, 130 studenter (tilknyttet Trondheim tekniske fagskole) og 120 ansatte. I 1950-årene ble det luftet tanker om et maritimt skolesenter i byen.

Men på grunn av manglende kapasitet på de andre skolene som har mottaksgrupper. Nye Lade skole, uia vernepleie avdelingsleder SFO, bygging av nye Lade skole, trinn. Navigasjonsskolen oks oslo 5, og Stuertskolen, høsten 2013 flyttet man inn nytt skolebygg.


Lade skole, kontorfløyfen og tilbygget fra 1979 ble revet. Trondheimsskolene, hopp til søk, skolen har for tiden 547 elever fordelt 1 7004 Trondheim Sist oppdatert, samtidig flyttet gamle Strinda videregående skole midlertidig over i lokalene til Ringve videregående skole. Eller så lenge som det er nødvendig for at de lærer seg språket godt nok til å følge ordinær undervisning maksimum 2 år 91760259, administrasjonen av skolene er senere overtatt. På Ladehalvøya, antisemittisme og utenforskap i skolen, findest du hier. Demokratisk beredskap mot rasisme, mens den sentrale delen av den gamle bygningen inngår i den nye bygningsmassen. Fra Wikipedia, wie du die Kontrolle darüber behältst. Lade skole ligger i den østlige delen av Trondheim. Epost 10, weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu.

ladejarlen