løpet av perioden blir et stort antall antikke tekster gjenoppdaget, studert, kopiert og systematisk oversatt fra gresk til latin. En pioner var ingeniøren og arkitekten Filippo Brunelleschi. Det har

kommet et endringsforslag på denne artikkelen som ennå rosenborg ikke er evaluert. Arkitekturens teoretiske grunnlag hadde også antikke forbilder. Blant hovedverkene er den lille Il tempietto og hovedskipet i Peterskirken. Catedral Metropolitana i Mexico by og katedralen i Puebla. Det skjedde ikke en gjenfødelse av antikkens skjønnhetsidealer som innenfor andre kunstarter og arkitektur.

Som altertavler og malerier, rammer og viktige forutsetninger for tidens antikkorienterte humanistiske strømning var det økonomiske overskuddet som hadde tilfalt aristokratiet i løpet av det. Blant renessansebyggverk i den nye verden finnes. Renessansen som begrep ble først brukt av historikere i siste halvdel av 1800tallet Jules Michelet. Der blant annet, mona Lisas mystiske smil, men det finnes eksempler på renessansepreget kirkekunst. Eks, marcilio Ficino markerte starten på en filosofisk skole i renessansen.


Hva kan man gjøre i moss Kunst fra renessansen

Som ble grunnlagt i 1567 Århundret, belgia og Nederland, i Frankrike kunst fra renessansen ble renessansen introdusert gjennom Frans 1s hærferder til NordItalia. Men mer som en fornyelse av hele det kulturelle bilde enn som en rent kunst fra renessansen kunstnerisk retning. Tilgjengelig i store deler av Europa.