satt i hvert sitt avlukke. Tilfellet Malmø er ikke enestående. Så hva er da problemet? I EU-landene er tapet anslått til å være enda større. En arealnorm med forbehold

departementet har tatt et forbehold i utformingen av normen, sier Bakke. Tanken er gjerne at de ansatte skal interagere mer og åpne for tettere samarbeid innad i bedriften. Hovedutfordringen er å få nok «fokustid» til å gjøre jobben ikke å møte andre. Forskerne fant ut at ansatte som hvem kristnet norge sitter i åpent kontorlandskap i gjennomsnitt var 32 prosent mer fysisk aktive på jobben enn kollegene som satt på egne kontorer. Korttidshukommelsen blir slettet når du blir tatt ut av arbeidet ditt. Bluetooth-sensorer ble også brukt, i tillegg til analyser av e-post og digitale kommunikasjonssystemer. I kontorlandskap ble viktigste effekter av støy funnet på ytelse og mental arbeidsbelastning (Smith-Jackson 2009). Vi har fått en type modernitet hvor såkalte «fleksikontor» skal løse alle problemer med åpne kontorlandskap. De har ansvaret for kontorlokaler som huser flere enn en million offentlig ansatte i USA. Store internasjonale konsulentfirma på kontormiljø foregir å besitte forskningsbasert kunnskap som ikke er åpent publisert. Det er tverrsnittstudier (kvantitative studier gjort på ett tidspunkt epidemiologiske studier (studier som ser på ulike faktorers innvirkning på helse) og longitudinelle studier (tverrsnittstudier som følger tur til magaluf de samme individene over tid). Fordelen med fleksikontor sies å være at det krever mindre areal enn enkeltkontor. Dokumentasjonen i studiene vi har gjennomgått viser at det å flytte til åpent landskap kan føre til et betydelig tap for virksomheten. Jeg har hørt om tilfeller fra det private næringsliv, hvor folk sitter i fantastisk estetisk utformede landskap. Fl: «Effects of office workstation type on physical activity and stress», Occupational and Environmental Medicine, British Medical Journals, august 2018. Ja, og dette er bekymringsfullt. Den endelige planløsningen er institusjonens og Statsbyggs ansvar innenfor vedtatte rammebetingelser. De kan ikke bekrefte at fleksikontor er bra for folk med kognitivt krevende arbeid, eller arbeid hvor korttidshukommelsen må brukes aktivt. Det er et voldsomt overgrep. Her har de en mulighet til å redde seg inn på tryggere grunn. Studiene vi har gått gjennom viser at en del folk ikke kan eller bør sitte i åpne landskap. Leie av bygg er i mange tilfeller om lag ti prosent. Når personen på nabopulten starter en telefonsamtale, brytes den dype konsentrasjonen.

Forklarer Bakke, forskningen Bakke har gjennomgått, sammen med kollega Knut Inge Fostervold Økt søker sykefravær og tap av høyt kvalifisert og motivert arbeidskraft kan langt overstige innsparte arealkostnader. The Royal Society, kostnader ved damsgårdsveien dårligere arbeidsmiljø, artikkelen er først publisert. For over syv år siden tok Konkurransetilsynets direktør misnøyen fra de tilsatte på alvor. Har han jobbet seg gjennom forskningen som er gjort på hva som skjer når kontorveggene mangler. Resultatet fra studiene som Bakke har gått gjennom. Sier Bakke, til enhver tid må det være ledige plasser egnet for de ulike typer arbeid det er behov for. Viser også at produktiviteten faller i åpne landskap.


Skedsmo helse og terapi

Kolahalvøya kart Kontorlandskap forskning

Og mange sliter med smerter i muskler og ledd. Sammen med misnøyen med det nye bygget har det fått ledelsen ved Høgskolan i Malmø til å gjøre retrett. Mange kontoransatte er lite fysisk aktive både på jobben og ellers. I det nye regjeringskvartalet haukeland legges det opp til utstrakt tobago bruk av flekskontor til de over fem tusen tilsatte. Studiene vi har lagt til grunn er fagfellevurderte. Altså ytre faktorer som forårsaker stress. Statsbygg vil altså bruke mange hundre millioner av dine og mine skattepenger på å reise bygg som strider mot de forskningsbaserte tilrådningene. Noe som igjen kan føre til dårligere søvnkvalitet.

Les også: Stå og gå minst to timer i løpet av arbeidsdagen.Hvorfor er en rekke tilsatte ved Høgskolen på Vestlandet opprørte over en arealplan med få vegger?