mer eller mindre tillatt. Hun mener færre og mildere straffer vil gjøre elevene mer instilte på å følge reglene. Vi har jo ikke lov til å bruke mobiltelefonen i

timer, og det er helt greit at man får en ledige stillinger halden anmerkning. Dersom skolen vil se på innholdet i mobilen må de be om foreldrenes samtykke. På andre skoler må mobiltelefonen ligge avslått i sekken i skoletiden. Trinn) fra en ungdomsskole i Telemark. Skolen har ikke lov å beholde mobiltelefonen etter skoletid. Normalt må man ha et klart grunnlag for å kunne beslaglegge andres eiendeler. Hei, Jeg er en 14 år gammel Gutt (9. Blir mobilen skadet må skolen erstatte den. Skolen skal passe på at alle elevene kjenner til reglene i ordensreglementet. Der så må foresatte komme å hente telefonen til eleven. Nødrett, dersom skolen har mistanke om at en elev har brukt mobilen til noe som er ulovlig, som å plage andre, filme en slåsskamp eller salg av narkotika, så kan skolen beholde mobilen etter skoletid. Elevrådsleder Henriette Dillingøen er ikke enig. Skøyenåsen skole har 470 elever og hittil i høst har 14 elever fått telefonen inndratt. Nu har Skolinspektionen fastslagit att lärare i alla skolor har rätt att ta en elevs mobil. Slike regler må stå i skolens ordensreglement. Vår utbildningsminister Gustav Fridolin tycker det är ett bra beslut. Eleven må få tilbake mobilen etter skoletid. Elever bryter gjerne regler for å se hva konsekvensene blir. Rektor har nå hatt Mobilen min i 5 dager, til og med helgen. Etter skoletid er det nemlig foreldrene som bestemmer. (Hvis de har signert og godtatt skolens regler) Har de lov til å holde mobilen min etter skoletid hvis de har fått samtykke av foreldrene. Foto: Berit Roald/TT, många lärare och rektorer har länge kämpat för att få rätt att ta elevers mobiler. Dette er et overordnet ordensreglement for hele Oslo-skolen, og så har skolene sine lokale regler i tilegg, men beslaglegging av mobiltelefon vil uansett ikke være lov, sier Ødegaard. Men du må ikke glemme at du går glipp av undervisning og blir ukonsentrert selv, så det beste er kanskje å la den ligge i sekken. Det vil være opp til hver enkelt skole å regulere det forholdet. Skolen kan ha en regel om at læreren kan ta telefonen dersom den forstyrrer undervisningen, eller den brukes til å plage andre. Men alla politiker är inte positiva till att elever ska vara med och bestämma. Vi vet genom undersökningar att eleverna blir störda av både sin egen och av andra mobiler och att man vill ha gemensamma regler, säger Friddo till Aftonbladet. Mobilregelen på skolen virker sånn at først får du anmerkning å blir tatt ifra telefonen og må hente den etter skolen hos rektor. På noen skoler må eleven levere fra seg mobilen når de kommer på skolen, og får den tilbake når de skal hjem.

Det står i barneloven, claudio BrescianiTT, foto. Det står i opplæringsloven 9A10, dersom mobilen brukes til å forstyrre undervisningen. Kan skolen ta mobilen fra historiske foto eleven. Sier han, andre gang så får du anmerkning og telefonen blir sendt på rektors kontor. Byråd for kunnskap og utdanning Torger Ødegaard H sier de ikke har fått noen reaksjoner på det nye reglementet.

Regelverket skal også si noe om hvordan elevenes mobiler skal oppbevares i løpet av skoledagen.Skolen din kan ikke beslaglegge mobilen din lenger enn ut skoledagen, og den har ikke lov til å ha et ordensreglement som sier at mobiler kan konfiskeres lenger enn dette.

Kan lærere ta mobiler: Ringe gratis i norden

Dersom skolen skal ta mobiltelefoner og beholde dem etter skoletid. Reglementet skal gjøres kjent for både elevene og deres ame pure hvor ofte foreldre. Og kan ikke beslaglegge gjenstander eller utstyr som ikke forstyrrer undervisningen.

Men å ta fra noen telefonen kanskje bare fordi man har glemt å slå den på lydløs synes jeg blir litt mye, sier hun.Er det mulig å legge ved hvor det står at det og det ikke er lov og er lov, inkludert eiendomsretten.Det er regler som er nødvendige for at alle skal ha det trygt og godt på skolen.