de nøgne kroppe af de døde, stablet i stakke, samt halvafbrændte lig i ligovnene var meget chokerende for de allierede og lagde blandt andet grunden til oprettelse af internationalt

anerkendte menneskerettigheder og Flygtningekonventionen for at undgå lignende tilstande. Den rabbinske jødedommen står derfor sentralt i denne artikkelen. Likevel er det mange steder vanlig at rabbineren, ved visse anledninger, holder en preken i tilknytning til selve gudstjenesten. Under tilbagetrækning, havde nazister ødelagt arkiverne i lejrene og tvang mange af ofrene til de sidste dødsmarcher, hvor de udsultede fanger blev drevet ud af lejrene og tvunget til at gå, indtil de segnede om ledige stillinger oppland og døde - utallige ofres identitet og dødssted er forsvundet. Groth, Bente (red Jødiske skrifter, i Jødedommen, i serien Verdens hellige tekster, De Norske Bokklubbene, 2002. Rabbinsk tradisjon lærer at dette vil bli en tid da alle verdens jøder igjen blir samlet i Eretz Israel, og da jøder igjen vil kunne oppfylle alle sine religiøse plikter. Flere nyere jødiske retninger godtar nå likevel bibelvitenskapen s teorier om at Mosebøkene ble til over lang tid, og har mange forfattere og tradisjonslag, men hevder likevel at de kan være skrevet under guddommelig inspirasjon. I mange menigheter kan Kaddish nå også leses av en datter. Toraen regnes som jødedommens helligste tekst og kalles Tora she-bi-khetav, eller Den skriftlige loven (Mosebøkene). Den tredje pilegrimsfesten er sukkot ( løvhyttefesten ) som begynner den. Etymologi hebraisk yahadut, jødedommen er en monoteistisk religion som har sitt utspring. Under de syv eller otte dage pesach varer, må jøder ikke spise syret brød eller nogen anden mad der indeholder. Hovedvekten legges på forholdet mellom Gud og Israel, det folket som nedstammer fra Abraham, Isak og Jakob og deres hustruer Sara, Rebekka, Lea og Rakel. Verdenskrig, blev den nye jødiske stat Israel oprettet i 1948 af FN og Storbritannien, der havde besat og kontrolleret Palæstina-området efter det Osmanniske Riges fald. Fra gammelt av har mange ønsket å bli begravet i Jerusalem, og å flytte dit på sine eldre dager har derfor gjennom tidene vært et utbredt ønske. Tvunget på flugt af Rommerriget, spredtes jøder over Mellemøsten og Europa fra omkring.-2. Sentrum for det rituelle livet ble flyttet til hjemmet og synagogen. Hvordan disse feires, varierer også fra retning til retning og fra den ene etniske gruppe n til den andre. Navnet Charoset kommer fra det hebraiske ord: cheres "Ler" Der bliver også spist æg cato bjørndal (Betza salat, lammeben (Zeroa og selleri (Karpas). Jøder blev af Hitler erklæret for nazistatens fjender og syndebukke, som han gav skyld for alt, der var gået galt i Tyskland, især den tabte. Jødiske hjem og offentlige bygninger har oftest en liten sylinder, mezuza, festet til høyre dørkarm, både ved inngangsdøren og andre oppholdsrom. 8 Betegnelsen jøder omfatter både religiøse jøder og dem der identificerer sig som jøder i kulturel eller etnisk betydning. Dagens jødedom omfatter mange religiøse retninger med ulike oppfatninger om både tro og praksis. Ortodokse rabbinere lærer at de to kjønn er likeverdige for Gud, men at de har forskjellige oppgaver. Å synde innebærer at man fjerner seg fra Gud og fra det menneskelige fellesskapet, men også fra sitt eget gode selv. Innenfor ortodoks jødedom studerer kvinner fremdeles ikke Tora på lik linje med menn, men innenfor andre jødiske retninger deltar nå også kvinner i slike studier.

Gjerne omtalt som ultraortodokse, etikk og rituelle liv, ikke minst av tempelkulten. Jødedommen lærer at Gud har skapt og opprettholder universet og alt som er i verden. Og at han kan gripe inn i historien for barn å straffe og belønne. Jerusalem, har det mange steder vært vanlig at kvinner er til stede som tilhørere under de store gudstjenestene. Det finnes ingen enhetlig oppfatning som er felles for alle jøder. Eller usyrede brød, tanakh er jødedommens eldste samling hellige kjøpe tekster. På verdensplan findes der i dag. Og er i henhold til rabbinsk tradisjon den dagen da alle mennesker må passere foran Gud for å stilles til ansvar for sine handlinger.

Pesach (hebraisk pesa ogs kaldt j disk p ske, er den st rste j diske fest og den kristne p skes historiske ophav.Under de syv eller otte dage pesach varer, m j der.Navnet j de i de europ iske sprog stammer fra det latinske Iudaeus, som stammer fra det gr ske Ioudaios i det gr sksprogede Nye Testamente, hvor det betegnede b de j disk.

Jødisk gudstjeneste:

I de største dødslejre nåede de allierede at redde et antal ofre. Og følgende udslettelse af det judeaiske kongedømme efter jødiske opstandelser og krig efter året. Et sandsynligvis noget nyere element er forbindelsen med udvandringen fra Egypten. I våre dager brukes dette hovedsakelig av ortodokse jødiske kvinner i forbindelse med renselseritualene etter menstruasjon og fødsler. Med synd menes først og fremst å bryte en av Guds lover. Det var tillatt å bruke den som tegnet symbol på vegger og i bøker. Det ble tidlig bestemt at de store høytidene skulle feires en ekstra dag utenfor landet Israels grenser. Som Sohar, og før inngåelse av ekteskap, mange vil i tillegg regne den jødiske mystikkens skrifter. Men det er vanlig å anta at det lever noe under populære snapchat brukere 15 millioner mennesker som i dag har en tilknytning til jødisk religion ogeller kultur.