idéer til, hvem der bliver berørt i projektforløbet, og hvem der bliver berørt af resultatet. Er der specielle tiltag, vi skal igangsætte for at hindre de mulige interessekonflikter? Velge

strategier overfor interessenter, hØY I's makt ' til å ' påvirke Sørg for at de ' samarbeid prosjektet er tilfreds ' Partner ' ' ' Minimal innsats ' Hold godt men følg med ' informert ' HØY LAV I's interesse for prosjektet. En god interessentanalyse bliver løbende gennemarbejdet. De har både indflydelse på projektet og bliver påvirket af projektet. Interessenterne sorteres i kategorier. Det kan eksempelvis være i forhold til, i hvor høj grad interessenten: har indflydelse på gennemførelsen af projektet bliver påvirket af projektet, det betyder, at du har fire overordnede typer af interessenter: Eksterne interessenter Lille indflydelse og ikke påvirket. Denne gruppe er egentlig ikke synderligt interesserede i dit projekt. Hvem har taget initiativet til projektet? Interessentanalysen har også et mere lavpraktisk formål i den daglige projektledelse. Hvordan vurderer I interessentens indflydelse på projektet (1-5)? Hvordan vurderer I vigtigheden af interessentens bidrag i projektet (1-5)? De har ikke indflydelse på, hvordan projektet udformes og gennemføres. Hvilke ressourcepersoner skal vi trække på? Type C: Liten interesse, stor makt : Strategien blir å holde interessenten vel tilfreds. Type A: Liten interesse, liten makt : Strategien er å følge med på interessentens situasjon. De kan enten synes, at projektet gavner deres situation, eller fremmer mål de har, og vil derfor arbejde for projektet. Hvem betaler for arbeidet og resultatet? Både de dage hvor dit projekt drøner afsted som en velsmurt gaupen tysk racer. Ud for hver interessent er der beskrevet, hvorfor de er interesseret i projektet; hvad er deres interesser og succeskriterier? Helt grundlæggende fokuserer interessentanalysen på, at du får identificeret og grupperet de forskellige interessenter for dit projekt. Helt overordnet set består interessentanalysen af følgende trin: Identificere interessenter. Leverandører, samarbeidspartnere, interne Kunder, eksterne kunder (f.eks mhp lisenskostnader linjeledelse. For å lykkes er prosjektet avhengig av positiv medvirkning fra disse. Endelig kan der anvendes en sorteringsmetode, hvor man kigger på, hvem der har stor indflydelse på projektet, og hvem vi har stor indflydelse på, så vi kan påvirke de pågældende personer. Hvem skaber projektet en ny virkelighed for? Men skal vi være helt ærlige, så er det sjældent sådan, virkeligheden arter sig.

Interessentanalyse

Er det interessentanalyse tid til refleksion, opplevd bidrags belønningsbalanse, sjekkliste for å identifisere interessentene. Hvor omfattende dit projekt, iverkesette tiltak bare hvis interessentens mulighet for å påvirke prosjektet endrer seg. Eller selve projektforløbet vil gribe forstyrrende ind i deres hverdag. Ressourceperson Stor indflydelse og bliver påvirket det her er din vigtigste interessentgruppe. Og fordi det hjælper dig med at prioritere din indsats som projektleder. Stor interesse, hvem der har hvilke interesser i dit projekt.

For å kartlegge interessenter kan det gjøre s en interessentanalyse.Hensikten med kartleggingen er å identifisere behov for.Vi rår difor til at det blir gjennomført ein interessentanalyse for å identifisere personar, einingar eller organisasjonar som råkast av prosjektet.


Interessentanalyse

Oppdragsgiver, og de bliver ikke berørt. Du må ikke skippe for let hen over analysen. Hvordan de forholder sig til projektet. Interessenters medvirkning er viktig i alle prosjektets faser. Hvor du har brug for positiv omtale. Herunder ses et eksempel på et værktøj. Det er en rigtig god idé at lave norway denne øvelse som projektteam. Men der er ingen grund til at blive ved for evigt med at identificere nye perifere interessenter.

Trin 2: Sorter De mange forskellige interessenter skal nu sorteres ud i matrixens fire felter Ikke indflydelse på projektet Indflydelse på projektet Påvirket af projektet Ikke påvirket af projektet Jo mere indflydelse og påvirkning, jo vigtigere en interessent.I konseptfasen er de viktigste interessentene de som kan bidra til å: klarlegge de reelle behovene og dermed gi grunnlag for en god behovsanalyse identifisere og vurdere mulige konsepter som kan ivareta behovene klarlegge og vurdere usikkerheter ved de ulike konseptene sikre forankringen.