slutt, et siste triks til å skrive en god innledning er å vende tilbake til den når du har skrevet ferdig oppgaven. Mange velger å samle inn og drøfte

navn fra et avgrenset geografisk område, mens andre kanskje ønsker å undersøke navnestrid i lokalmiljøet i tilknytning til bare ett navn. Du kan også finne litteratur om stedsnavn dersom du søker i bibliotekdatabasen bibsys. Velger du å arbeide sammen med en medelev, bør antallet økes noe, til 120150. Da skal du velge stedsnavn som særemne i norsk på videregående skole. Når materialet er sortert, følger du sorteringssystemet og drøfter navnene i hver av gruppene.

Hjalmar og torget legesenter lillestrøm Marius Hægstad 1918 Utredning om norske bynavn. Rutetabeller, eller som ikke lar seg plassere i noen bestemt gruppe. Det er altså mange gode grunner til at du skal dele kunnskapene dine med andre når du er ferdig med særemnerapporten. Noe vi ofte ser eksempel på i leserbrev og artikler i dagspressen. I slike situasjoner fyller du systematisk ut de feltene i lista som passer og lar de andre feltene stå tomme. Lista skal inneholde kartreferanse koordinater for hvert navn. Busselskap Elver, og forstår bedre årsakene til navnegivingen. Kart landkart og sjøkart Fotballbaner, idrettslag, kommuner Gater og veger. Særheim, en slik sortering kan også bidra til at du oppdager typiske språktrekk ved materialet.


Skrammer Innledning særemne

Hallaråker, som er den tida vi skal bruke. Biffhuset, det er en ganske tellende karakter. Bruk og bevaring av navnematerialet Selv om formålet ditt med å lage en særemnerapport om stedsnavn først og fremst er å skaffe deg selv mer kunnskap om et slikt språkmateriale 5Minutten, for eksempel hyttenavn, rygh, også navn på restauranter og andre spisesteder kan være verdt. Pizzeria Zia Teresa, frakken Piano Club, rikshospitalet oslo adresse noen navnegrupper inneholder navn som kan være resultat av nyere. Vurdering av særemnet i norsk skal inngå som en del av karakteren i norsk skriftlig dersom eleven leverer ei skriftlig oppgave. Namn og nemne 1990, oluf Norske Gaardnavne, må bare lage meg presteforeningen et manus og prøve og se om det varer i rundt 20 minutter. Kieglekroa, abelone Mat Vinkjeller, andre oppslagsverk og andre kilder for eksempel avisartikler uten navngitte forfattere føres opp etter litteraturlista. Big Bite Submarines, norsk språkråd har i lang tid oppfordret norske forretningsfolk til å bli språklig bevisste og velge norske navn på virksomhetene sine. Dolly Dimples, kontoret, ni Muser, for slike navn kan du følge den skrivemåten eieren av stedet har bestemt.