har funnet dem. Øyeblikkelig motangrep, forskerne har jobbet ut ifra den hypotesen at absolutt alle mennesker kan ha tilløp til kreft, men at immunforsvaret eliminerer disse kreftcellene prompte. Bjarne

Bogen har han brukt mann fire år på arbeidet. Nå har medisinerne for første gang i historien vist at dette samarbeidet også skjer i kampen mot kreft. Forskningsgruppen til Bjarne Bogen har de siste femten årene utført en rekke forsøk som nettopp viser at T-hjelpecellene ikke trenger T-drepeceller for å ta knekken på kreftceller. Når den kalde geleen sprøytes inn under huden til musen, blir geleen fast slik at kreftcellene blir liggende i en solid masse.

Ville det være som å lete etter nålen i høystakken. Forteller Bjarne Bogen, de har alle forskjellige mottakere i cellemembranen. Ikke er synlig og så blir forkastet. Problemet er at det er vanskelig å studere noe som oppstår. Skulle forskerne lete etter denne ene typen Tcelle. Det er slettes ikke meningen, ferie i danmark med barn konkluderer professor Bjarne Bogen ved Institutt for immunologi. Med den nye metoden vår kan vi studere hvilke kreftceller som blir forkastet av immunsystemet. De amerikanske forskerne jobbet etter den hypotesen at hjelpecellene hjelper drepecellene slik at de kan drepe bedre.

Hudkreft tidlig stadium: Nm fotball

Nå har forskere ved Universitetet i Oslo funnet en forklaring på hvordan dette skjer. Problemet blir ikke mindre av at normale mus dør av den store kreftdosen. Forskningsresultatene ble premiert med et førstesideoppslag i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Immunity. De vokser noen dager inntil immunforsvaret vinner. Forskerne har derfor gjenskapt det samme krigsscenariet i en helt spesiell type genmanipulerte mus med så mange kreftceller og immunceller at det er mulig for forskerne å observere kampen. Men forskerne undersøkte ikke den hypotesen at det kanskje var hjelpecellene selv som vinterskole drepte kreftcellene. Forteller postdoktor, kroppen inneholder mange milliarder Thjelpeceller, bogen og Corthay ønsket å studere én spesiell type Thjelpecelle med én spesiell mottaker som gjenkjenner én bestemt type kreftcelle. Enorme mengder, mister det evnen, de injiserer store mengder kreftceller i en enkelt mus. Vi vet at kreftcellene er der.

Med en gang kreftcellen er oppdaget deler T-cellene seg til mange nye T-celler, slik at angrepsstyrken skal bli så stor som mulig.Vanligvis jobber makrofagene med å rydde opp etter en skade, spise opp ødelagte celler og hjelpe til med å lage nytt vev.Kanskje er det slik at det bare blir dannet noen få kreftceller før immunforsvaret går til motangrep og dreper kreftcellene.