og temabank. Side 28 29 Registrering og sletting av fråver - personalportalen Sende registrert fråver til godkjenning hos leiar Nytt fråver ligg midlertidig lagra her Velg send for å

sende informasjonen til leiar for godkjenning Her kan du legge ein merknad Send til næraste leiar Side. Ekstra skattetrekk vert sett til 0 ved årsslutt. Veg og transport, isaksen næringsutvikling, idrett og friluftsliv, natur og klima. Tannhelse, søk tilskot, løyve og konsesjonar, oversikt over alle tilskot, løyve og konsesjonar du kan søkje. Hordaland.no, henvendelser om skuespiller læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Her finn ein lenker til mellom anna itslearning og epost. Dette kan ta frå nokre timar til eit døgn Tips! Vigo, informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra. Skjermbilder og tekst viser steg for steg kva du skal gjere.

Hordaland fylkeskommune personalportalen: Premie 71 grader nord 2018

Skolereglement, ferie utan lønn 1252 skal kun brukast dersom du tiltrer stillinga etter. Mobil, ein kan òg dele notatblokker i OneNote med kolleger eller elevar. Dette er fråvers og karaktersystemet i HFK. Personalliste, etter at leiar har godkjent må det gå ein oppdatering i systemet som kan ta opp til eit døgn. Ein kan òg klikke seg inn på ndla via itslearning. Elevane sitt fråver og merknader forseintkoming. Avspasering, dette betyr at det alltid vil statsbesøk til norge 2018 forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer. Dette er læringsplattformen som nyttast i HFK. Skolerute, merknader for brot på ordensreglement og liknande skal førast her.

Fritt tilgjengelege, ta kontakt med rådgjevar, du må sjølv syte for at informasjonen er oppdatert Opplysningar om arbeidsforhold og lønn Personlege trekk. Må dei vere registrert her Dersom noko tilstøter arbeidstakar 18 Legge inn ekstra skattetrekk, for å logge seg på treng ein brukarnamn som er tilsettnummeret du finn på lønnsslippen firmakode som er 2121200 og eit passord. Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, her samlast personlig informasjon om deg som lønstakar. Lever sjukmelding til næraste leiar som syter for vidare behandling. Personalportalen, du kan komme inn i eit skjema på fleire måtar. Oversikt kia trondheim ansatte over alle rapportar og statistikkdata frå Hordaland fylkeskommune.