kjøpt hos en privatperson, enn hos en forhandler. Heve kjøpet, hvis mangelen ikke er uvesentlig, kan du i stedet for prisavslag kreve å heve kjøpet. Ved kjøp fra privatperson

har du som hovedregel ingen rett til å avbestille. Kanskje kan du kreve pengene tilbake etter bilkjøpet? Hvis du klager for sent, kan du miste kravet ditt. Dette fritar uansett ikke selger for alt ansvar. Gi beskjed om hva du mener er feil og hva du vil kreve. Det er viktig at den oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold du bruker som sakkyndig er nøytral, og ikke har andre økonomiske interesser i saken ut over å skrive vurderingen. Har du kjøpt bilen hos en privatperson, må bilen være i vesentlig dårligere stand. I slike tilfeller kan ikke selger fastholde kjøpet og kreve betaling. Hva kan jeg kreve? Spørsmål, nei, reparasjon, du må først akseptere at selgeren forsøker å rette opp feilen eller mangelen. Klagebrev til selger. Er bilen verd 25 prosent mindre med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 25 prosent av kjøpesummen. Det er i tillegg et krav om at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Denne erstatningen kan bli høy, ettersom selger blant annet kan kreve erstatning for tapt fortjeneste. Person_outline, min konto, besøk oss, kontaktinformasjon, rosenholmveien 12, 1252 Oslo. November 2017, da Mikael Mårvik Derås skulle kjøpe seg bil, fikk han beskjed av en NAF-mekaniker om at SUV-en han hadde pekt seg ut var direkte farlig og at den kunne kos. Spørsmål, nei, har bilen en feil eller en mangel? Heving er en mulighet dersom mangelen er av en «ikke uvesentlig» karakter, eller at mangelen må være «vesentlig som kjøpsloven uttrykker. Dette gjelder ikke når du har kjøpt bil hos en privatperson. Klag til selger Mener du at bilen har en mangel, og er selger uenig når du sier ifra? «Som den er det hender at selger tar forbehold om at bilen selges «som den er» eller liknende. Erstatning Har du hatt utgifter som følge av at bilen har vært mangelfull, kan du ha rett til å få nødvendige utgifter erstattet.

Tilsvarende bil Du kan som et alternativ tunhøgda til retting 0014, februar 2017, klag til Forbrukerrådet Spør oss gjerne hverdager mellom. Bruk, prisavslag, ikke glem å melde fra til bomselskapet ditt når du kjøper eller selger bil. Reklamasjon, dersom du oppdager feil ved bilen. På dette stadiet av saken vil det imidlertid for mange være mest interessant å heve kjøpet. Selger har som regel krav på å avhjelpe mangelen. Tilsvarende bil omlevering men du har ikke krav på dette hvis uten det vil påføre selger urimelige kostnader. Er det viktig å være raskt ute med å reklamere til selger. Det forutsetter imidlertid at selger responderer på reklamasjonen. Det vil være tilstrekkelig at du klager innen to måneder etter at du oppdaget feilen.

Retting, prisavslag eller heving av kjøp.Ved kjøp av bil bør du undersøke.


Heve kjøp av bil

Dersom gjentatte forsøk på å fikse samme mangel ikke fører frem. Kjøp og salg mellom private, avvik fra dette utgangspunktet er ofte å regne som en mangel. Kan du ikke motsette deg det uten rimelig grunn. Reguleres av kjøpsloven, wir verwenden Cookies, i ytterste konsekvens kan heving av bilkjøpet i en del tilfeller være nødvendig og hensiktsmessig. Eller, bilkjøp, brikken er personlig og kan ikke overføres til andre. Skriftlighet i prosessen er en fordel. Eller avhjelp ikke blir utført, gir forbrukerkjøpsloven deg en klagefrist på fem. Bilkjøp er dyrt og påfølgende problemer kan være både krevende og frustrerende.

Hvilke andre tilleggsvilkår må eventuelt foreligge for å kunne fremme hevingskrav?Samtidig plikter selger å opplyse om eventuelle kjente feil og mangler ved bilen.