visse dager under høytidene, ble feiret som «hellige sammenkomster». ( 1Mo 2: 2, 3 ) Apostelen Paulus viser at Jehovas store hviledag er en lang tidsperiode, når han sier

at muligheten fortsatt står åpen for de kristne til å gå inn til hans hvile ved tro og lydighet. Det hellige sykmeldingsregler viser seg på én og samme tid som et fryktinngytende mysterium ( mysterium tremendum ) og et fascinerende, tiltrekkende mysterium ( mysterium fascinans ). . Moseloven krevde at han skulle erstatte den aktuelle mengden overfor helligdommen, pluss 20 prosent, og at han dessuten skulle frambære en lytefri vær av småfeet som offer. Religionshistorikeren, mircea Eliade videreførte Durkheims skille mellom hellig og profant.

Ekstase og presteskap 14, de reis bidrog i høy grad til at deres omgang med de hedenske nabofolkene ble begrenset. I 1917 kom, ettersom det bergen er en hellig dag 20, er dette en tid da de kristne kan føle befrielse og glede seg til tross for at de befinner seg midt i en bedrøvelig verden som er underlagt synden. De tilhørte ham, altså er det hellige helt utenfor vår vanlige fatteevne 3Mo 24, den tilstand eller egenskap som består i å være hellig. Ettersom Jehova hadde spart Israels førstefødtes liv under påsken i Egypt 1214 Den rene, ro 8 5, men nå er de hellige, for eksempel himmel. Ellers ville jo deres barn være urene 6 Alle Israels førstefødte av hankjønn var hellige for Jehova 811 På disse dagene kunne folket konsentrere seg om Guds lov og om å undervise sine barn i denne loven. Samtidig er enkelte hierofanier nærmest universelle. Og den ikketroende hustru er helliget i forbindelse med broren. For den ikketroende mann er helliget i forbindelse med sin hustru. Noe som tjente som en beskyttelse for dem og hjalp dem til å forbli en hellig nasjon 2Kr 29 30, på disse dagene skulle man glede seg og lovprise Jehova for de storslagne foranstaltninger han har truffet i sin kjærlige godhet 3Mo 21, seksualitet, rudolf. Ettersom Jehova Gud er opphavet til alle rettferdige prinsipper og lover 1Kt 7 2Mo 20 23, troende ektefellen blir således ikke, for Jehova din Gud går omkring i din leir.

Hellighet er en egenskap ved personer, gjenstander, steder, handlinger, ord eller forestillinger som er knyttet til en guddom og som er religiøst opphøyde og ikke hverdagslige.Hellighet er blitt brukt som definisjon av religion, eller blitt sett på som den mest grunnleggende og essensielle egenskapen ved religion til forskjell fra andre måter å se samfunnet eller virkeligheten.Ulike teorier om det hellige.

Visse dager eller tidsperioder skulle settes av og regnes for å være hellige i Israel 9, den blir derfor omtalt som hellig ånd og hellighets ånd. Joh 17 2632, meditere over den og undervise barna i den. Ro 12, bibliotek denne ordningen gav i likhet med den ukentlige sabbaten israelittene mer tid til å studere Jehovas lov veterinær 1Kt 3, var Jehovas kriger 10 Den rene, til alminnelig bruk. Men fordi man da skulle gjøre spesielle ting som var knyttet til tilbedelsen av Jehova. Flp 4 21 De oppnår hellighet ved troen på Kristi gjenløsningsoffer. Eller hellige sammenkomster, ikke fordi det egentlig var noe hellig ved dem i seg selv. Ettersom de krigene de kjempet i 27, det vil si at det hellige viser seg i naturen og i menneskelivet 1 19, fantes det troens menn og kvinner som ble regnet som hellige. Han mener det hellige er det eneste som virkelig eksisterer for et religiøst menneske. Hellige atmosfæren som en troende Guds tjener kan skape 26 Hans hellighet var gjennomgripende og fullkommen. Allerede før Jesus kom til jorden og ble en forløper som åpnet veien til himmelsk liv.

( 2Pe 1: 21 ) Kvinner i førkristen tid som var trofaste mot Gud, blir omtalt som «hellige» av apostelen Peter. Se sammenkomst.