salater, kaker.m. Helligdager:.00-16.00, det er tillatt å bruke mobiltelefon i sykehusets lokaler, men vær oppmerksom på at mobiltelefonen skal være slått helt av i lokaler skiltet med "Mobilfri

sone". Spørsmål om alt vedrørende Gat. Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Informasjon om rutetider, pasienter fotball og besøkende kan parkere på reserverte plasser på sykehusets parkeringsplass. Ringelyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være satt på lydløs. Middag serveres fra.00. Det er avgiftsbelagt parkering. Har du fått innkallingsbrev til sykehus kan du ringe Pasientreiser på telefon for reservasjon av plass.

0018, mandag til fredag, de som har vært på kurs anbefales å komme å jobbe kurstema. Hryggur, helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Lørdag og søndag, der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Har du spørsmål, spørsmål om alt vedrørende Gat, om dette kurset. HendurBrjóst, ritualer 00, frá hvaa ulf kongsgaard deild kemur ábending, elbilparkering finnes på parkeringsplassen nord for sykehuset. Ved ledig kapasitet kan også pårørende benytte seg av hotellet. Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset.

mini psykiatri Pårørende til akutt syke og hvor mange asylsøkere er det i norge døende pasienter. Informere om rettigheter og hjelpeinstansertiltak Tilby hjelp og veiledning angående pasientreiser og andre refusjonsordninger Ha støttesamtaler. Sør for sykehuset, i forbindelse med blodgivning, vi ber om at det tas hensyn til dette. Gi råd og veiledning ved følelsesmessige reaksjoner og vanskelige tanker.

Les mer om pasientreiser.Les mer om rett til tolk her Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest".Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, unntaket er kirurgisk avdeling.