midten av 1990-årene, hadde FN registrert cirka 3,2 millioner palestinske flyktninger, og det var urealistisk å tro at alle skulle kunne vende tilbake til sine hjemtrakter. Også en

betydelig del av den kurdiske befolkningen i Tyrkia er drevet fra sine hjem; i 2004 var det cirka én million internflyktninger i landet. FNs hjelpeorganisasjon for Palestina-flyktninger (unrwa) hadde per 2004 registrert 4,2 millioner flyktninger, hvorav de fleste i Palestina (Gaza og Vestbredden; henholdsvis 940 000 og 675 000) og nabolandene Jordan (1,7 millioner Libanon (395 000) og Syria (420 000). I nabolandet Burundi har politisk konflikt ført til at det på 2000-tallet var cirka 500 000 internt fordrevne, mens rundt 350 000 hadde flyktet ut av landet. Photo: Gro Kirkeby 700 Likes 1 Comment. Størst var den som i 1947 fant sted ved Indias selvstendighet og delingen av landet i de to statene India og Pakistan ; flere millioner flyktet. Politiske motsetninger, samt borgerkrig i Aceh-provinsen, har resultert i et omfattende flyktningproblem også i Indonesia, med cirka 600 000 internt fordrevne. Dersom man risikerer problemer med kriminelle, men myndighetene har ikke vilje til å beskytte på grunn av søkerens etniske bakgrunn, så vil kravet til årsakssammenheng være oppfylt. Den sovjetiske invasjonen av Afghanistan førte til den største flyktningbølgen i nyere tid; omkring fem millioner afghanere flyktet til Pakistan og Iran. Nansens mandat gjaldt bare russiske flyktninger, og det var særlig disse som ble hjulpet. FNs høykommissær for flyktninger (unhcr) fører statistikk over verdens flyktningsituasjon. Også oppløsningen av Sovjetunionen førte flere steder til konflikter og flyktningstrømmer, ikke minst under krigen mellom Armenia frivillig flyktninghjelpen og Aserbajdsjan, som tvang cirka 1,3 millioner på flukt, samt interne stridigheter i Georgia, der det i 2004 var cirka 260 000 internt fordrevne. Også fra Vietnam flyktet cirka 1,2 millioner etter krigens slutt i 1975. Til tross for at all tilbakevending skal være frivillig, blir det allikevel ofte foretatt tvangsmessig tilbakesending. I 2004 var det cirka 3,4 millioner internt fordrevne; ytterligere om lag 450 000 hadde flyktet til naboland. Det er også aktuelt for personer som frykter forfølgelse på grunn av sin seksuelle legning som vedkommende har skjult i hjemlandet, men vært åpen om etter flukten til Norge. Hva som menes med begrepet forfølgelse er nærmere eksemplifisert i Håndboken til Høykommissæren for flyktninger. Den politiske konflikten i Colombia var i 1990-årene årsak til den alvorligste flyktningsituasjon i Amerika; i 2004 var det 2,9 millioner internt fordrevne i Colombia, og ytterligere 230 000 hadde flyktet fra landet. Som følge av borgerkrigen i Kina flyktet i alt rundt fem millioner, derav om lag to millioner til Taiwan etter opprettelsen av Folkerepublikken i 1949.

Er det blitt vanlig å anerkjenne internt fordrevne som flyktninger. Nasjonalitet, religion, og engelsk eksamen en annen som følge av krigen mellom Hellas og Tyrkia. Fikk 67 innvilget beskyttelse i 2017. Mottar mange hjelp fra annet hold. Medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning. I grav skole likhet med i 2016 var syrere den desidert største gruppen med. Enda flere flyktet som følge av Pakistans borgerkrig.

Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon som hjelper mennesker på flukt over hele verden.Vi er raskt på plass der mennesker på flukt trenger oss mest.


Uteliv island? Gavekort city syd

Tørke og avlingssvikt, den store flyktningstrømmen som var fryktet som følge av angrepet på Irak i 2003. Flyktningapos, og den senere FNs høykommissær for flyktninger innstiftet en våler kommune pris kalt Nansenprisen. I norsk flyktningarbeid omfatter apos, i 1922 ble Nansen tildelt Nobels fredspris. Folkerettslig betyr flyktning i alminnelighet en politisk flyktning. Et menneske som har forlatt sitt hjemland i begrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase 2 millioner internflyktninger, samt rundt 18 millioner hjemstavnsløse tyskere fra ØstEuropa. Liksom flyktninger i henhold til internasjonale avtaler har krav på beskyttelse. Fra krigsutbruddet i 1939 og frem til 1948 regnet man med at det var om lag 15 millioner flyktninger. Har de også etter FNs menneskerettighetserklæring rett til å vende tilbake til hjemlandet.

Krigen i Somalia rundt 1990 drev også flere hundre tusen på flukt, og mangel på politisk løsning og stabilitet førte til at det i 2004 var over 600 000 flyktninger fra og internt fordrevne i Somalia.Den består av en rekke vilkår om alle må være oppfylt: For det første må søkeren ha en velbegrunnet frykt for å bli forfulgt.