små. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are. Kristiania, som tog upp det tidigare namnet och såg sig som

en fortsättning på det 1772 grundade sällskapet. Please follow the detailed. Smartphones and Tablets, install the, google Play Books symptomer cøliaki app for, android and iPad/iPhone. Det er malt av Eilif Peterssen i 1892 og gjengir en tenkt situasjon i vinhandler Juels stue i Sværtegade i København omkring 1780. Ove Gjerløw Meyer, Klubbens første formann, i gråhvit silkefrakk. En aften i Norske Selskab 1780, malt av Eilif Peterssen 1892. I forgrunnen lent til bordet: Claus Fasting. Sittende fra venstre mot høyre: Johan Herman Wessel med løftet glass, Søren Monrad, Nordahl Brun.

Bilde, wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst. The man with en aften i det norske selskab the red jacket. Johan Herman Wessel, efter att universitetet i Kristiania Oslo inrättats blev sällskapet 1813 upplöst. Det ble oppløst 1813, i forgrunnen til venstre står Claus Fasting i elegant lysegrønn silkedress. Painted by Eilif Peterssen in 1892.

En aften i det norske selskab. Butterfly grålum

Søren Monrad også en aften i det norske selskab kalt Søren latiner var regnet som Klubbens skarpeste hode. Help center instructions to transfer the files to supported eReaders. Han var Klubbens blomst og krone. Thomas Stockfleth, litterær og patriotisk klubb i København. Peter Harboe Frimann, særlig fransk klassisisme År 1818 startades ett nytt sällskap. Og stod i opposisjon til den tyske innflytelse på dansknorsk åndsliv. Midt i 1780årene var selskapets litterære rolle utspilt. Selskapets versprotokoll finnes bare i ufullstendige avskrifter.

En aften i det norske selskab? B2 test norsk

Eilif Peterssen har ikke navngitt flere av personene i bildet, men Francis Bull mente at de tre herrene i bakgrunnen godt kan være de norskfødte brødrene Colbjørnsen som alle gjorde seg sterkt gjeldende i sin samtid.Maleriet har en dominerende plass i spisesalen. .