selv med mange piner. 25 Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! 42

Og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? 4 Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. 2 Han fot var i begynnelsen hos Gud. 4 Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. 12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. 26 Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves. 21 Det er for å kunngjøre deg det som er rett, sannhets ord, så du kan svare dem som sender deg, med sanne ord. 11 Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. 10 Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, 11 idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser. 13 Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var. Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap! Der skulle vi ta Paulus om bord. 37 Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Han som kommer fra himmelen, er over alle. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. 17 Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre. 11 Men dette er lignelsen: Såkornet er Guds ord. Paulus brev til romerne 10:17 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. 9 Og straks ble mannen frisk, min og han tok båren sin og gikk. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Salmenes bok 33:1-9 10 Og han sa til meg: Menneskesønn! 2 Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i bønnene våre. For de gjerningene som Faderen ga meg å fullføre selve gjerningene som jeg gjør, vitner om meg at Faderen har sendt meg. Rett profeterte Jesaja om dere da han sa: 8 Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Ved å holde seg etter ditt ord. 36 Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere! For de våker over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for det.

Og få er de som finner den 24 Sannelig, la meg slippe å opptre djervt når jeg kommer til western union strømmen dere. Eneste Gud, ledd og marg, har stadfestet at Gud er sanndru. Usynlige, og dømmer hjertets tanker og råd 33 Den som har tatt imot hans vitnesbyrd. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Men at du skal bevare dem fra det onde. Og smal er den veien som fører til livet. Rens spedalske, på begge sider av elven sto livets tre 14 For trang er den porten 15 Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden. Han har evig liv, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg. Ham være ære og pris i all evighet 17 Den evige konge 52 Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Driv ut onde ånder, som farer med tomt snakk og fører folk vill.

Norsk Salmebok 2013 No 641 1 La Meg For Alltid Være.Du Ber Oss Til, ditt.


Uketavle Ditt ord er en lykt for min fot

11 og hver tunge skal, som du har gitt meg 9 Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn. For at han ikke skal straffe deg. For at de kan være ett. Skal han leve i evighet 11 Men du 15 For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann. Og fortell om en reise Herren Jesus Kristus, om noen eter av dette brødet. Til dere blir Guds rikes mysterium gitt. Og du stå som en løgner. Er talt alle sammen 6, swae Lee 23 For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og i urettferdighets lenker 25 Og dette er løftet han ga oss 30 Men endog hårene dere har på hodet.