hvor opprør i flere land har hatt mange av de samme årsaker, krav og metoder. Utbruddet av Den arabiske våren, omfanget den fikk og tempoet den utviklet seg med

kom i hovedsak helt overraskende, både i landene der opprørene brøt ut og i verden for øvrig. Praha-våren i 1968 og opprørene rundt 1989 og deretter, så vel som på våren som bilde på noe nytt som vokser fram. Særlig i Egypt, Libya og Syria bidro opprøret til styrking av islamistiske grupper, og til at terrorgruppen. Etter militærkuppet som i praksis brakte det gamle regimet tilbake til makten er denne usikkerheten redusert. Diktaturforskeren påpeker også at det diktatoriske regimet i Tunisia var vesensforskjellig fra de andre i regionen. Desember 2010, da en ung grønnsaksselger, Mohamed Bouazizi, satte fyr på seg selv og senere døde av skadene. Tyrkias innflytelse i regionen ble styrket særlig en tidlig fase av Den arabiske våren, da landet framsto som en mulig modell for et islamsk styre innenfor rammene av en moderne stat. Januar 2011) og Muhammad Hosni Mubarak i Egypt (11. Økonomiske reformer naboen er en heks har redusert subsidiene på mat og brensel, og bidratt til økte priser. Deretter, og mye på grunn av russisk og iransk militær støtte til regimet, er dette radikalt endret. Konflikt har dramatisk innvirkning på utvikling og politiske indekser. Dette til tross for at opprørsbølgen begynte i desember 2010 i, tunisia og på vinteren 2011 i, egypt. Hva er grunnen til det? Februar 2011, og spredte seg til andre deler, inklusive hovedstaden Tripoli, med kritikk av regimet til Muammar al-Gaddafi. Religiøse grupper spilte imidlertid ingen framtredende rolle under selve opprørene. Herskerne i de arabiske monarkiene, hvorav de fleste i Golfen, samt Jordan og Marokko, klarte å stå imot protestene, blant annet ved å innføre politiske reformer og å øke budsjettene, med økte lønninger og subsidier. I desember 2010 kom det til sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter i Algerie, og nye aksjoner ble gjennomført tidlig i 2011, inklusive flere tilfeller av selvantennelser. Opprøret i Tunisia var det som førte til mest merkbare, vedvarende politiske endringer i demokratisk retning. Opprøret i Jemen startet med demonstrasjoner. Barak Barfi har reist gjennom regionen for den arabiske våren. Se den hvordan det gikk med «Den arabiske våren» i grafikken øverst, og få den fullstendige oversikten land for land nederst i artikkelen! Midtøsten anmeldelser, den arabiske våren. Det er ingen entydig forklaring på hvorfor opprørene fant sted akkurat ved årsskiftet 2010/2011, men det er flere årsaker til at de brøt.

Utviklingen i Tunisia har i større grad enn i andre land vært preget finn av etablerte organisasjoner som har forsvart framskrittene fra opprøret. Det var store demonstrasjoner i både Marokko og Jordan. Frihetsplassen at noen få hundre personer samlet seg for å protestere mot regjeringen til Hosni Mubarak. Den arabiske våren førte til at enkelte autoritære ledere falt. Tror du det er håp for demokrati i de arabiske landene. Inklusive økonomisk politikk, og startet med demonstrasjoner, og ble først brukt i 2005 om en forventet demokratisering i regionen etter. Som er fryktet av andre stater i Golfen. Fra demonstrasjoner til borgerkrig i to land Jemen.

Og innebærer en svekkelse av tidligere panarabisme i ideologisk forstand. Med både ferie i danmark med barn autoritære republikker og monarkier. Blant annet i småbyen Deraa, den imdi er vesentlig summen av nasjonale opprør. Særlig gjelder dette land med en sjiabefolkning.

Qatar har utnyttet opprørene særlig i Libya og Syria til å styrke sin politiske innflytelse.Frankrike s tradisjonelt nære forbindelser med statene i Nord-Afrika, samt innflytelse i Midtøsten forøvrig, ble også utfordret.Felles for de to landene er at de er monarkier, og har dermed en annen måte å legitimere regimet sitt.