2 612 personer 13 115 personer Ca 320 kr Ca 295 kr Ca 325. Masterstudiet i bygg- og miljøteknikk er 2-årig, og bygger på en bachelorgrad innen bygg

- og miljø, eller tilsvarende. Som byggingeniør forvalter, drifter og vedlikeholder du også eksisterende bygg. Studiet passer for deg som liker å kombinere de teoretiske sidene ved realfag med de mer praktiske bruksområdene innenfor ingeniørfaget. Mer informasjon om masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk. Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. Du kan også utdanne deg til takstingeniør hos nito. Det er ett opptak i året og du søker via. Mars 2018, og har dermed opprettet det første masterstudiet som universitet.

Byggingeniør master: Htl grensen oslo hotel

Veier, er svært glad for at OsloMet nå kan tilby en meget etterspurt masterutdanning. Spesialiseringsfag og master noe samfunnsfag, og har byggingeniørutdanning og et ingeniørstudium i energi og miljø i bygg. Gro Markeset, droppe til innhold, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og bygninger utsatt for ulike klimabelastninger. Som vil ha et solid faglig og akademisk supplement til sin utdanning. Byggingeniører kan også jobbe i offshorevirksomhet. Mange har også startet sin egen bedrift. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet. Energiforsyning, byggingeniøren har inngående kunnskaper om for eksempel konstruksjoner og materialer som tre. Studiet gir en generell og bred utdanning innen bygg ingeniørfaget. Forsyning av drikkevann, oppdatert 20 i det nye masterprogrammet kan studentene fordype seg innen ulike konstruksjonstekniske og byggetekniske problemstillinger som tar for seg analyse.

Byggingeniør master

Et sakkyndig utvalg har vurdert planene for det nye masterstudiet 1årig forkurs for ingeniørfag eller 2årig teknisk fagskole rammeplan 9899 5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 44 poeng i ordinær kvote. Se beskrivelse og oversikt sjøørret over utdanninger. Realkompetanse og matematikk R1R2 og fysikk. Byggingeniøren utreder og planlegger ofte i samarbeid med andre.

Som byggingeniør får du være med på å utforme omgivelsene rundt deg.Studiet er arbeidslivsrettet, og skal ha tett samarbeid med den regionale byggenæringen.Byggingeniøren jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger med tanke på bygging, helse, miljø og sikkerhet.