leid areal utgjør i underkant av 400 mål. Les mer: 100 klimaløsninger i landbruket. Søyler, dragarar, dekker, veranda, element til gjødselkum og bru-element.m. Etter endt montasje etterspenner vi wirene

til dimensjonert kraft (newton). Det vil være en stor fordel hvis man slipper å holde på med sukrin sånne kreative løsninger, avslutter gårdbrukeren. Etter utbyggingen slipper nemlig Tøndel å kjøre gjennom tunet med møkkvogna, og kyrne vil også få en bedre vei ut til beitemarkene. De har to barn. Kantdrager blir utstøpt av kunde eller lokal entreprenør (eller av oss). Melkekvote: 270 000 liter. Det kommer så mye rart fra byråkrater som jobber på kontor og som ikke skjønner hvordan ting henger i hop, men dette var et godt forslag. Mattilsynet sendte mandag et forslag om å oppheve forbudet mot åpen forbindelse mellom møkkakjeller og husdyrrom, på høring. All armering, wirer etc. Mange klimafordeler, den store klimagevinsten med helårlig gjødsellager er at man begrenser innkjøpet av kunstgjødsel og således reduserer belastningen på miljøet. Han forteller at han har sett endel kreative løsninger opp gjennom åra og at flere kolleger som har hatt ønske om å bygge nytt fjøs, har sett på forbudet som en stor hemsko. Slik fungerer det: Forespørsel fra kunde, det blir sendt tilbud og tegninger på den aktuelle kummen fra Systemblokk. Gjødseltrekk byr på problemer, selv har han tjue ammekyr i et gammelt båsfjøs som ble bygget lenge før forbudet mot åpen forbindelse mellom møkkakjelleren og husdyrrommet ble etablert, og gårdbrukeren er såre fornøyd med denne løsningen. Når det gjelder hvordan man skal bli kvitt skiten, er det ingenting som slår tyngdekrafta, sier Moan. Ingenting slår tyngdekrafta, blant dem som gleder seg over forslaget, er ammekuprodusent Kristoffer Moan, på Fosen-halvøya i Nord-Trøndelag. Kombinasjonen av innvendige vaiere, not og fjær løsning med gummilister i skjøtene, tykkelse og betongkvalitet gjør dette til en av de beste gjødselkummene på markedet! Fordi vi i hovedsak konkurrerer med produsenter i Sverige og i Danmark, har vi vunnet frem ved å spesialisere oss på å produsere landbruksprodukter som tilfredsstiller norske krav. Elementene har innstøpt rustfri hylse M20 i hvert element. Vi har egen prosjekteringsavdeling slik at vi dimensjonerer SB Kummen til alle «tomteforhold fullt nedgravd, halvveis nedgravd eller jevn tilbakefylling (kummen skal alltid tilbakefylles pizza med min. Ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Totalkostnad 600 000 kroner. Elementene har en not og fjær løsning (som er Systemblokks kjennemerke) og blir montert i sammen med en mellomliggende gummiforing som sikrer fullstendig vanntetthet. Hovedårsaken er at kapasiteten i dag er for liten. Solid konstruksjon som varer i generasjonar og krev lite vedlikehald. Den store klimagevinsten med helårlig gjødsellager er at man begrenser innkjøpet av kunstgjødsel og således reduserer belastningen på miljøet. Aslak Tøndel tok over drifta i januar 2015. Den lokale sparebanken i Hemne var imidlertid positiv til investeringen. Nå gleder han seg over at også folk som bygger nye fjøs kan få velge denne løsningen. Jeg vet om et nytt fjøs som er bygget i tilknytning til et veldig lite og gammelt fjøs, for på den måten å kunne omgå regelverket.

Bunnplate blir støpt av kunde eller lokal entreprenør eller av oss. Mesteparten ligger nær fjøset, aslak Tøndel 32 på Kyrksæterøra i Hemne er i full gang med bygging av et nytt gjødsellager med helårskapasitet. Jeg kommer også til å få utnyttet gjødselverdien bedre og kan dermed kutte ned på bruken av kunstgjødsel. Tett gulv og gjødseltrekk var aldri aktuelt. Han er glad Mattilsynet nå har tatt en praktisk tilnærming til saken. Vi i Systemblokk har i lengre tid hatt stort bygge fokus på dette og har tydelige rutiner på dette med betongkvalitetbestandighet B45 MF40 og foreskrevet overdekning. Egentlig tror jeg ikke det er mulig å bygge et for stort gjødsellager heller.

Overhalla Betongbygg, gjødselkum leveres i standard utførelser fra 2 m3 i høyder på 3, 3,5 og 4 meter.Når grunnarbeidet er gjort og bunnplata støpt.

Den første boligfelt lagringa av møkk er beregnet til august. Tøndel tror derfor at et helårs lager er en hver bondes drøm. Gården har for øvrig vært i slekta i fire generasjoner. Med 34 melkekyr, kan gjødselkummer fra Systemblokk benyttes til vannreservoar. En komplett kum kommer på rundt 600 000 kroner 838 m h6m, i tillegg til å danne optimal lagringsplass for gjødsel. Og Tøndel driver i dag melkeproduksjon sammen med sin samboer Anja Mjønesaune. Da hadde jeg sluppet å bygge utendørs gjødselkum eller å spre møkka på ugunstig tidspunkt etter andreslåtten. L Sier melkeprodusenten, d47, sB Gjødselkum er en tett konstruksjon som tåler varierende væsketrykk.