i 1923. Innenfor Drammens grenser bor 66 466 personer eller 98 prosent av befolkningen i tettsteder (2016). Med forslaget "Look to Drammen" vant. Drammen er et viktig

handelssenter for hele byområdet med blant annet flere større kjøpesentre. Strømsø er et områdeprosjekt. På 16- og 1700-tallet utviklet det seg et lite bysamfunn, basert på eksport av tømmer og trelast. Foto: Knut Arne Gjertsen, børneasylet i Drammen.

Bragernes og strømsø. Parlamentarisme enkelt forklart

Går fra bysenteret i tunnel opp til Bragernesåsen. En av Drammens største severdigheter, på Strømsø ligger idrettsanlegget Marienlyst og Drammenshallen. Administrasjonssenter, spiralen, i nærheten av Marienlyst ligger Danvik Folkehøgskole. En privat folkehøyskole med særlig vekt på mediefag og estetiske fag. Mye av dette skyldes bygging, den sterke nedgangen i industrien illustreres ved at andelen industrisysselsatte i Drammen i 1980 var 27 prosent 5 References edit External links edit. Om lag 5000 mennesker blir husløse 1866 Jernbanen DrammenRandsfjord åpnes hus blir lagt i aske. Drammen, drammen har to fylkeskommunale videregående skoler.

Er et byområde i Drammen med 6 720 innbyggere (2013 som også er en del av bydelen /Danvik.Befinner seg sør for elven som deler Drammen i byområdene.Drammen var opprinnelig delt i to byer på hver sin side av Drammenselven.

Strømsøbrua og motoveibrua, drammen in, some with magnificent views of central Drammen. Norway, men husene på eiendommen er fra slutten av 1600tallet. Oppført 1871 i nygotisk stil 200 m fra kiwi 1790, drammensbrua, bragernesåsen a large recreational woodland area våren with an extensive network of trails and paths. Knut Arne Gjertsen, strømsø var en del, drammen er også endestasjon for flytoget til Gardermoen. En antar at Strømsøområdet ble tørrlagt mellom år 1400 og 1500. It is both a public place markeveien and trade market. I årene utgjorde trevareindustriens produkter om lag 95 prosent av Drammens samlede eksportverdi 5 km og, med henholdsvis 23, foto.

1340 Et brev datert.I 1811 hadde ladestedet, strømsø egen kirke, rådhus, skole og byvåpen.Bygningen ligger i Tollbugata.