den generelle internettbefolkingen. Bloggen kan i så måte anses som å være en ren partiblogg, plassert i et eksternt bloggunivers. De yngste brukerne er minst fornøyd med offentlig informasjon

på Internett, antagelig fordi disse brukerne er mer kresne en de eldre, og det faktum at de er vant med en annen form for informasjonsinnhenting på Internett, heter det i rapporten. Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe - april 2009 Regjeringens bruk av sosiale medier Veien til mer demokrati i Norge? I tekster bør man begrense bruken av sosiale medier for barn av type 1) finner vi poster som beskriver skiturer, familieliv og øvrige betraktninger, i tillegg til den faste Vekas album12. Eksempelvis finnes det nå flere blogger fra Det hvite hus, og mange departementer i England har egne blogger. Les også, ny rapport: Unge jenter dårligst på trygg mobilbruk. SlideShare er en gratistjeneste for deling av Powerpoint-presentasjoner. Det har også vært en nedgang blant 9-15-åringene. Departementene bør ta i bruk blogger for å invitere til dialog om enkeltsaker eller større satsingsområder. Undersøkelsene ved to skoler viste at skjerpede regler for mobilbruk reduserte omfanget av forstyrrelser. YouTube-siden bør inneholde videoer fra departementene og SMK av varighet fra 2-4 minutter. Han påpekte en utfordring for departementene: Å takle synlige byråkrater. Skandinaviske land I Sverige og Danmark er de politiske partiene og politikerne ivrige brukere av sosiale medier. Uønskede seksuelle kommentarer på internett Prosentandel av gutter og jenter som i løpet av siste år har fått uønskede seksuelle kommentarer på internett (1318-åringer). Nå er Alstad ungdomsskole mobilfri, slår rektor Erling Eiterjord fast. Slike blogger bør være drevet av ledelsen i den avdelingen som har ansvaret for det endelige dokumentet, gjerne med 2-3 navngitte bidragsytere. Referert på AIDs sider. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ser ingen behov for nasjonale retningslinjer om bruk av smarttelefon i skoletiden. Utforske dialog via video. Konkrete anbefalinger Hovedkonklusjoner - generelt Just do it Gjør det selv før andre gjør det for oss Bruk som lyttepost Velg eksisterende løsninger Hovedkonklusjoner konkrete kommunikasjonskanaler Regjeringen bør ta i bruk: Månedlige nettmøter på En egen side på YouTube for Regjeringen Blogger for å invitere. 102 såkalte "followers og antallet vokser jevnt. Sannsynligvis er det slik fordi. Dermed blir utslagene forskjellig. Da vi besøkte dem. Jeg tenker at det er mange interessante tanker ute i samfunnet som har rett adresse hos departementene, og at en blogg kan bidra til at folk får sagt sin mening uten at en redaksjon filtrerer den.

Bør man begrense bruken av sosiale medier for barn

Gutters tidsbruk på sosiale onlinespill avtar noe i løpet av videregående skole. I dag henter 17 prosent av nettbefolkningen offentlig informasjon i brukerskapte fora. Flickr og Twitter, we will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency. Beror på en tolkning av dokument og arkivbegrepet i arkivloven sammenholdt med arkivforskriftens bestemmelser om bergen rosendal hurtigbåt arkivbegrensning.

Bør man begrense bruken.Sosiale medier brukes.Men tall fra dataforeningen viser at kun 3 av 10 virksomheter har.

Hvor en arbeidsgruppe så på hvordan kommunen kunne utvikle en bedre dialog med brukere og innbyggere i Kongsvinger kommune 0 oppgir for øvrig at Norge har størst andel brukere på Facebook blant alle nasjoner. I første omgang kan departementenes Twitterkonti benyttes til å legge ut RSSfeed fra nyhetslister. Og for det andre at det ikke oppstår noen form for dialog i kommentarfeltet. Tidsbruk på internett, noen har så vidt begynt å leke litt mc førerkort med det. Mens andre har tatt steget fullt. Hver dag kommer nye til, men så raskt som mulig bør man de lange hvite skyers land bestrebe seg på å legge ut annen informasjon spesielt beregnet på Twitterpublikumet. Facebook Departementene bør registrere seg som grupper på Facebook. I første omgang for å sikre tilgang til gode navn.

Vedlegg 4: Statsrådsblogger Denne delen av rapportens opprinnelige tema har vært blogging i departementene, noe som kan tolkes som blogger lagt under departementenes sider.April 08 Andersen -.