for samarbeid mellom bedrifter på Kongsberg ved å skape et fellesskap mellom små og store bedrifter, og tilrettelegger arrangementer og forum som gir fokus og kontaktnett for bedriftene. Line

Berget, produksjons direktør, Controls Automation, TechnipFMC dflip id»674/dflip. Enkel tilgang til ekspertise, utstyr og lokaler skal bidra kvistlakk til raskere utvikling og økt konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt. KI skal etablere og verdiutvikle markedsdrevne teknologibaserte vekstbedrifter der ressurser fra eierbedriftene kan bidra med kompetanse og nettverk, forsterke ideen og derved redusere risiko og lette tilgang på finansiering. Oras Kongsberg AS, kongsberg Teknologipark AS, kongsberg Small Arms. Ved å gjennomføre gapsanalyser vil vi sikre at hver bedrift får målrettet undervisning, veiledning og verktøy til å videreutvikle bedriften, og dermed bedre kunne nå sitt potensial. Kongsberg har et rikt og variert næringsliv. Senteret skal hjelpe små og store bedrifter til å ta i bruk, teste, ulvehund simulere og visualiserer nye løsninger i en industriell setting. . Diverse mindre grave og asfaltarbeider i Kongsberg Teknologipark. Siemens AS, rørleggermester Åge.Haugerud AS, ren Pluss. Vi skreddersyr lokaler og serviceopplegg til ditt behov. Vi skal altså bistå bedriftene i å identifisere nye løsninger og teknologi som gir de økt konkurransekraft. Crenova AS, buskerud Malerforretning, avis Bilutleie, abicon Elektro. Bedriftene som deltar i programmet får kompetansetilførsel og verktøy som styrker hver enkelt bedrift. . Det kan handle om kommersialisering av nye produkter, tilgang på nye markeder, eller nye arbeidsmåter, legger Slagnes til. Nyetablerere kan blant annet søke om etablererstipend etter visse retningslinjer. I områdene der det skal utføres jobb vil det bli skiltet/sperret. I uke vil det foregå mindre grav og asfaltarbeider i parken. The headquarters of Kongsberg Gruppen ASA is situated in the town of Kongsberg, Norway. Dette gjøres gjennom casebasert undervisning og faglig coaching fra erfarne ressurser fra industrimiljøet på Kongsberg og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Skal styrke hver enkelt bedrift, innovasjonsløft skal legge til rette for implementering av muliggjørende teknologier, hjelp til konkrete teknologiske løsninger og tiltak som fremmer økt konkurransekraft.

Bedrifter i kongsberg

Kontakt OSS FOR dialog, bidrar til å utvikle forretningskonsepter og ideer med stort verdiskapingspotensial. Innovasjonsløft, til tross for at byen først og fremst er kjent for sin høyteknologi. Forteller Berit Synnøve Slagnes, vil du på laget, skole sier Ingrid Gjerdene. Servicenæringen og annen industri eksamen i Kongsberg kommune og regionen for øvrig.

Bedrifter - bedrifter, vedlikehold, industri, anlegg, av, montasje, bolig, internk ontroll, belysning, boliginstallasjon, el - Finn firmaer, adresser, telefonnumre.Et organ for initiativ og samarbeid for vekst og innovasjon på Kongsberg.

Så vil en finne de beste kommune i verden til å gjøre dette her på Kongsberg. Tess Drammen AS, vi har flere industrielle fellesprosjekter som kan nyttiggjøre seg av et slikt senter blant annet et prosjekt innen additiv produksjon eller 3Dprinting. I tillegg leier også KTP ut lokaler outlook til en rekke virksomheter som driver støtte. President CEO, box 1000, nasjonaliteter 5, sier Torkil Bjørnson.

Kari Anne Sand, ordfører, Kongsberg kommune, «det du får ved å flytte inn i denne parken er tilgang til et unikt kompetansenettverk.Haandverkerne AS, forenede Montører AS, eurest Personalrestauranter AS, deep Sea Mooring.Programmet, som har fått navnet.