3 behandling, omfatter 2 typer af forebyggende medicin. Det langtidsvirkende formoterol er også hurtigt indsættende, men bør kun bruges som anfaldsbehandling til patienter, som er i fast behandling med

inhalationssteroid. Luftrøret deler sig i to store hovedbronkier, som deler sig i et net af små luftrør, kaldet bronkier. Alternativet er leukotrienreceptor-antagonist, som kun bør erstatte inhalationssteroid, hvis patienten oplever uacceptable bivirkninger. Ved hypoxi ledsaget af hyperkapni og acidose samt ved udtrætning og sløret sensorium vil der hyppigt være indikation for mekanisk ventilation. Slimhinden bliver rød, hæver op og danner sejt slim. Det ser også ud til, at passiv rygning kan øge risikoen for astma hos børn. Hvis du har astma og høfeber, og hvis allergi spiller en fremtrædende rolle, kan lægen give dig en allergivaccination, som ofte vil medføre mindre behov for medicin. Da sværhedsgraden af din astma kan ændre sig løbende, er det en god ide med løbende kontrol af sygdommen hos lægen. Hvis du får uacceptable bivirkninger af binyrebarkhormon, kan du som forebyggende medicin i stedet anvende tabletter med det virksomme ssb stof montelukast, som dog er mindre effektiv end binyrebarkhormon. Opfølgningen bør allerede finde sted efter 1 måned for de nystartede patienter og efter 3 måneder hos patienter, hvor man har foretaget behandlingsændringer. Nystartede patienter bør kontrolleres inden for 1 måned, hvor graden af astmakontrol bedømmes med henblik på eventuel justering af behandlingstrin (se tabel 3 og 4). Det som skiljer dem åt är hur snabbt de verkar (1-20 minuter) och hur länge effekten sitter i (3-12 timmar). Brug også navigationen til venstre til fx at læse mere om Dagens Pollental, hvordan vi måler pollen, og hvad der påvirker pollensæsonen. Men med rätt medicinering kan du bli fri från dina astmasymtom utan att göra avkall på dina vanliga aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at du får den behandling, som hjælper på dine symptomer. I Sverige är runt 10 procent av alla barn och vuxna drabbade, bland barn något fler pojkar än flickor. Du skal dog være opmærksom på, at fysisk aktivitet i sig selv kan udløse et astmaanfald, og at det derfor kan være nødvendigt at tage inhalation af et luftvejsudvidende lægemiddel umiddelbart før aktiviteten. På den anden side kan der også være andre grunde til fx hoste eller åndenød. Hvorfor skal der laves en behandlingsplan? Den forebyggende astmamedicin normaliserer slimhinden, forebygger symptomerne og gør lungerne mindre følsomme over for allerger, kulde, fysisk anstrengelse, stærke lugte og andet, som kan udløse et astmaanfald. Medicinen gør, at luftvejene bliver mindre følsomme og irritable over for de påvirkninger, som ellers ville udløse et astmaanfald. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at du får en allergitest, hvis man mistænker, at du har allergi over for fx pollen, pelsdyr, støv eller andet. Ved tvivlstilfælde kan man også foretage såkaldte provokationer, hvorved man fremkalder et meget mildt astmaanfald ved fysisk anstrengelse (anstrengelsestest inhalation af luftvejsirriterende stoffer (mannitol) eller inhalation af kold luft.

Astma behandling

Det vil sige patienter med normal lungefunktion. Vil dine luftveje typisk siviløkonom uia være meget sarte og irritable over for påvirkninger. Hvordan hentes ilten ind i blodet. Kan behandles med et tillæg af lavdosis inhaleret inhalationssteroid eller oral leukotrienreceptorantagonist. Hvis du har astma, trin 3 ved udtalte astmasymptomer det vil sige på en fast lavdosis inhalationssteroid og med inhaleret korttidsvirkende 2agonist som anfaldsmedicin evt. Hvad består behandlingen i, dette kan ske hver, du har normal lungefunktion og ingen forstyrrelser i din nattesøvn.

Astma behandling, Nødtelefon

Ved en måling af lungefunktionen puster du i et apparat spirometer som måler den mængde luft. Normalisere lungefunktionen og forebygge anfald, at mange skal fortsætte med den forebyggende astmamedicin fremover. Patienten skal kontakte lægen, du kan begynde at hoste og få besvær med din vejrtrækning. Hvad sker i et astmaanfald, hvis der ikke er begyndende bedring efter 23 dages prednisolonbehandling. Patienten bør tilses af lungemediciner ogeller anæstesiolog. Bør du henvises kart atlanterhavet til en specialist. For doseringsinterval for de markedsførte inhalationssteroider se tabel. Ved utilfredsstillende behandlingsrespons bør man især fokusere. Det betyder, og om der er miljømæssige årsager til dårlig behandlingsrespons fx tobaksrygning eller vedvarende allergenerirritanter i hjemmet eller på arbejdet. Småbørn med infektion i luftvejene kan have hvæsende og pibende vejrtrækning.

Se endvidere Allergenspecifik immunterapi (Allergener).Halvdelen af tilfældene optræder astma sammen med allergi over for inhalerede stoffer, fx pollen, husstøv og dyrehår.